İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI


Kimyager Hasan ÖZ

Kimyagerler için yeni bir iş sahası da ‘ İş Güvenliği Uzmanlığı’. 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı  Resmi Gazetede yayınlanan ‘İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’ e göre Kimyagerler İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Kimidir?

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin Tanımlar madde 4’e göre;

d) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı,

f) Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını, tanımlamaktadır.

Yasal Mevzuat:

İş Güvenliği Uzmanlığı:

4857 sayılı İş Kanununun  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlıklı 81 inci maddesi İş Güvenliği Uzmanı bulundurulması konusunu tanımlamaktadır:

MADDE 81. – (Değişik: 15/5/2008-5763/4 md.)

İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,

b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,

c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle,

yükümlüdürler.

İş güvenliği uzmanları niçin gereklidir?

Rehberlik ve danışmanlık yapmak;

Risk haritasını çıkarmak ve  değerlendirmesi yapmak;

Çalışma ortamı gözetimi yapmak ;

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt işlerini yürütmek;

İlgili birimlerle işbirliği sağlamak;

Şirket İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını hazırlamak,

Yasalara uygunluk taahhütlerini yerine getirmek,

Sağlıklı ve güvenli iş ortamları oluşturmak,

İş kazalarını kontrol altına almak,

Şirket itibarını artırmak için gereklidir.

Bir Kimyagerin İş Güvenliği Uzmanı Olmak için ne Yapması Gerekir?

Müracaat www.casgem.gov.tr adresinde yayınlanacak duyuru doğrultusunda sertifika eğitimi vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlara yapılacaktır. Bu nedenle Bakanlığın ilgili sayfasındaki duyurular takip edilerek eğitim programlarına başvurulabilir. Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.

İş güvenliği uzmanlığı (A), (B) ve (C) şeklinde sınıflandırılmakta ve ilk defa iş güvenliği uzmanın olacaklar (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmektedirler. (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Bakanlıkça verilmektedir. (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara ve  iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara Bakanlıkça verilmektedir. (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara ve  iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara Bakanlıkça verilmektedir.

İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

Eğitim Programının süresi ne kadardır?

Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır. İş güvenliği uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi otuz saatten az olamaz.

 

About these ads

etkinkimyagerler hakkında

Etkin kimyagerler projesi, mesleki haklar için çalışan kimyagerlerin oluşturduğu meslektaşlık hareketi olarak geliştirilen bir sorumluluk projesidir. Etkin kimyagerler olarak tüm kimyagerleri bir araya getirerek; mesleki sorunların çözümü ve uluslararası standartlarda yer alan hakların hayata geçirilmesi için çalıyoruz. Etkin Kimyagerler olarak; tüm siyasi görüşlerden bağımsız olarak ETKİN KİMYAGER paydası altında bir araya gelmek amacındayız.

27 Aralık 2010 tarihinde Yazılar içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. 27 Yorum.

 1. Ben sertifikayı almak için eğitime başvurmayı düşünüyorum ama bazı sorularım olacak.Bakanın açıklamalarına göre kamuya 15 bin civarında iş güvenliği uzmanı alınacağı söyleniyor.Ancak ben geçtiğimiz hafta yapılan kpss sınavında sadece genel kültür-genel yetenek oturumuna katıldım İş güvenliği uzmanı olarak kamuda çalışabilmek için sertifika yeterli mi yoksa kpss sınavında pazar günü yapılan başka oturumlarada katılım yapmam gerekli miydi?

 2. İş güvenliği uzmanlığı ile devlet memurluğunun alakası yok. İş güvenliği uzmanlığı sertifikasını aldıktan sonra kanun kapsamındaki özel işletmelerde görev alabilirsiniz. Bu yeni yasa kamu çalışanlarını da kapsam dahiline aldı. Bu nedenle devlet memuru olup, iş güvenliği sertifikası olanlar da kamu da iş güvenliği uzmanlığı yapabilecekler.

 3. nerden başvuru yapabiliyoruz

 4. İş güveliği uzmanı olabilmeniz için öncelikle iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlamanız, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenleyeceği sınavda başarılı olmanız gerekmektedir. İş güvenliği uzmanlığı eğitiminin bir kısmı uzaktan eğitim şeklinde internet üzerinden bir kısmı da yüzyüze eğitim şeklinde olmakta ve 1 haftalıkta staj yapmanız gerekmekte. Bu eğitimi veren bakanlıktan onaylı özel eğitim kurumları ve bazı üniversiteler olduğu gibi bizzat bakanlık kendisi de bu eğitimi vermektedir. Bakanlığın eğitimlerini ve sınav tarihlerini http://www.casgem.gov.tr/ adresinden takip edebilirsiniz. Bakanlığın örgün eğitimleri Ankara’da yapılmaktadır. Eğer 15 gün örgün eğitimde Ankara’da kalamayacaksanız; kendi bulunduğunuz ilde veya yakın illerdeki özel eğitim kurumların araştırınız. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurumların listesine http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/isggm/dosyalar/yetkilendirilmisegitimkurumlari-08.08.2012 adresinden ulaşabilirsiniz. Yetkisiz kurumları tercihe etmeyiniz yoksa boşuna para harcamış olursunuz.

 5. Merhaba, ben iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitimine başvurmayı düşünüyorum.Bu sertifikayı aldığımda iş bulabilme şansım ne kadar olur onu araştırıyorum.Siz de biliyorsunuz ki az bir ücreti yok.Sertifikayı alıp oturmak istemem.İş ilanlarına baktığımda neredeyse hepsi mühendislik fakültesi isg uzmanı arıyor.Bu konu hakkında bilgi sahibi misiniz? iş imkanları nelerdir?

 6. İŞ GÜVENLİĞİ SERTİFİKASINI ALIP KPSS YE GİRİP KAMU KURULUŞLARINA ATANABİLİYORMUYUZ?

 7. İş güvenliği uzmanlığı sınavını geçtikten sonra, özel sektörde iş güvenliği uzmanı bulundurulması zorunlu işletmelerde çalışabilirsiniz. İş güvenliği uzmanı olduğu için tercih edilen bir kamu kuruluşu kadrosu yok. Ama herhangi bir kamu kuruluşuna atanmışsanız, iş güvenliği sertifikanızı kullanma şansınız olabilir. Çünkü yasanın kapsamı kamu kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Yani hedefiniz kamu ise iş güvenliği uzmanlığı bunun için bir araç olamaz.

 8. HEDEFİM KAMU AMA KİMYAGERLERİN KAMUYA ATANMASI ÇOK ZOR

 9. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASINI ALDIKTAN SONRA ÖZEL HASTANELERDE DE İŞ BULABİLİRMİYİZ

 10. Yeni Kanuna göre küçük esnaf bile iş güvenliği kapsamına alındı. Fakat henüz yönetmelikleri yayınlanmadı, nasıl uygulanacağı henüz belli değil. Belki hastaneler iş güvenliği birimlerinden hizmet satın alabilir. Hastane olmasa bile bu sertifika ile başka alanlarda iş bulma ihtimaliniz var.

 11. Merhabalar,
  Öncelikle ben fef kimya mezunuyum ancak formasyon alıp devlete kimya öğretmeni olarak atandım, ben bu sınava girmek istiyorum, sanırım kamu kurumları da dahil edilecekmiş, benim için bir faydası olur mu acaba, bilgilendirirseniz sevinirim.

 12. Öğretmen olarak değil bu arada.

 13. 2014 yılından itibaren kamu kurumları da bu kapsamda olacak. Kanuna göre eğer kendi kurumlarında böyle bir ihtiyaç söz konusu değilse farklı kurumlarda mesai saatleri dışında görevlendirilebilirler denilmekte. Fakat uygulamanın nasıl olacağını net bir şekilde henüz bilmiyoruz.

 14. İyi akşamlar,
  Ben formasyon aldım öğretmen olarak atandım ancak devlette kimyager olmak istiyorum, geçiş yapabilir miyim? Geçiş yapabiliyorsam nasıl olacak, neler yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim.

 15. Merhaba eğitimler kaç gün sürüyor _? ücretli mi _? ayrıca hangi özellikler daha kolay iş imkanı sağlar örn dil önemli midir_? tek sertifikayla alınıyorsa alınma önceliği kime göre bilgilendirirseniz sevinirim … şimdiden teşekkürler şuan fef kimya öğrencisiyim .

 16. Bunun için kimyager çalıştıran kurumları araştırıp; Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi, size uygun olanı seçip ilgili kurumdan muvakkat istemelisiniz. Geçmeyi istediğiniz kurumdan onay gelirse; şuan çalıştığınız Milli Eğitim Bakanlığından onay isteyeceksiniz. MEB’in uygun görmesi halinde geçiş yapabilirsiniz.

 17. İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri ücretli. Genelde firmaya göre değişmekle birlikte 2000 TL’den başlamakta. 90 saat teorik 90 saat örgün eğitim ve 40 saat pratik şeklinde yapılmakta. 90 saatlik kısmı uzaktan eğitim şeklinde 90 saati de yüz yüze eğitim şeklinde yapılmakta. Sonrasına Bakanlık tarafından sınav düzenlenmekte ve 70 puan alırsanız İş Güvenliği Uzmanı Oluyorsunuz. İş güvenliği kapsamı genişletildiği için küçük işletmeler de iş güvenliği kapsamına alındı. Bu nedenle özel de iş bulma olasınız artar. Dil v.b gerekmemekte sadece eğitimi tamamlayıp, sınavdan başarılı olmanız gerekmektedir.

 18. BAKİ İNCİ

  MERHABA BEN FENBİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNUYUM. YETERİNCE KİMYA VE FİZİK EĞİTİMİ ALDIM. BRANŞIM İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLMAK İÇİN YETERLİ Mİ

 19. İş güvenliği uzmanı olmak için kimya veya fizik dersi almış olmaya bakılmıyor. Kanun kapsamındaki meslek mensuplarından olup olmamanıza bakılıyor. Fen bilgisi öğretmenliği bu meslekler dışında kalıyor.

 20. Mehmet Ali ÇINAR

  Merhaba.Daha önce de sorularıma cevap verdiğiniz için samimiyetinize dayanarak bir soru daha sormak istiyorum.Şuan özel sektörde kimyager olarak çalışıyorum fakat kpss puanım ile atanma durumum var.Ağustosta iş güvenliği uzmanlığı sertifikası sınavına girmeyi istiyorum yalnız kamuda da işime yarar mı bu sertifika eğer kamuda işe yaramazsa sınav için ciddi şekilde para harcayıp sonra devlete atanınca ziyan olmasını istemiyorum.Yani atandığım yerde is guvenliği uzmanı lazım değilse başka kamu veya özel sektörde bu mesleğide yapabilir miyim.Bir de bizler için (kimyagerler) C sınıfı mı almamız gerekiyor.Cevaplarsanız sevinirim.Teşekkürler.

 21. Merhabalar; İş Güvenliği Uzmanlığı 2014 temmuz ayından itibaren kamuda da uygulanmaya başlanacak. Fakat uygulama nasıl olacak henüz bir netlik yok. Yasaya göre Devlet memurları asli görevlerinin yanında mesai saatlerini dışında kurum amirinin onayı ile kendi kurumunda veya başka bir kurumda iş güvenliği uzmanlığı yapabilir. 80 saate kadar yapılacak bu işten ilave ücret kazanabilir. Deniyor fakat uygulamanın nasıl olacak şimdilik net değil. Çünkü 1- Asli görevi yanında deniyor 8-5 çalışan bir devlet memuru mesai saatleri dışında bunu yapmalı ki, bir iş güvenliği uzmanının risk grubuna göre o iş yerinde bulunması gereken saati aylık olarak 8-5 çalışan devlet memuru tamamlayamaz. Sadece iç güvenliği işi ile ilgilenen devlet memuru da ilave ücreti alamaz gibi görünüyor. 2.si amirinin izni, amiri izin vermezse yapamaz yani. Bu konu için yeni bir yönetmelik çıkması gerekiyor. Bu nedenlerle alma kararını sizin vermeniz gerekir.
  Kamuda çalışıp özelde bu işi yapamazsınız. Özelde çalışırsanız zaten yapabilirsiniz. Kamuda çalışsanız kamuda bu işi yapmanız lazım. Meslek farkı olmadan bu işe C sınıfı ile başlama zorunluluğu vardır.

 22. merhabalar,
  konudan geç haberi olan biri olarak benimde bir sorum olacak;
  üniversite araştırma hastaneleri yüksek riskli gruba giriyor araştırdığım kadarıyla . İlk etapta c sertifikası alabileceğimiz için hastanelerde çalışmak mümkün mü yoksa a sınıfı sertifika alana kadar beklemek mi gerekiyor

 23. GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilirler. Eğer 3 yıllık mesleki tecrübeniz var ve mesleğiniz hastane ile ilgili ise olabilir. Yinede bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla irtibata geçmenizde fayda var.

 24. merhaba su ürünleri mühendisleri de işgüvenliği uzmanı olabiliyorlar mı

 25. hiç tepki görüyorum açıkcası, nasıl oluyorda dört yıllık kimya bölümü mezunu biri iki yıllık yüksek okul ile aynı ünvanı alıyor. Bu konuda itaraz edilmiyormu ?

 26. Mühendisler Odası Bu konuya itiraz etmişti ama bir sonuç alamadılar.

%d blogcu bunu beğendi: