KPSS ve KİMYAGER


Kimyager Hasan ÖZ

2010 yılı ÖSYM verilerine göre 79 üniversitede kimya bölümü bulunmaktadır. Bu 79 bölümün 52 tanesinde aynı zamanda 2. öğretim de yapılmaktadır. 2010 yılı kontenjanlarına göre 1.öğretim 5229, 2. öğretim 3759 olmak üzere toplam 8988 kontenjan kimya bölümlerine ayrılmıştır. 2010 yılı için bu kontenjanların %25’in dolmadığını varsayarsak; 6741 kişi kimya bölümüne kayıt yaptırmış demektir. 2010 yılında kimya bölümü kontenjanlarının %25 arttırıldığını düşünerek bu sayıyı geçmiş yıllar için ortalama 5000 olarak kabul edip, bunların da %25’inin mezun olamadığını varsayarsak; her yıl 3800 kimyager mezun olmaktadır.10 yılda mezun kimyager sayısı minimum 38000 olmuştur. Kamu yılda  en fazla aldığı yıl( ara alımlar dahil) 100 kimyager almaktadır. Bu rakam 10 yılda 1000 kimyager yapar. Bu durumda 10 yıl içinde mezun olmuş 37000 kimyager özel sektörde iş bulmaya çalışmıştır. 2010 KPSS sınavına toplam 800 bin aday girmiştir. Bunların 17284 tanesi kimya bölümü mezunudur (KPSS 3 puanına göre). Bu adayların 5168’i eğitim bilimleri (KPSS 10 puan türü) sınavına da katılmıştır. Rakamlar kamuya kimyager olarak atanmanın son derece zor olduğunu ve ülkemizde kimyager ihtiyacından fazla kimyager yetiştirildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Kimyager sayısının bu kadar fazla olduğu şartlara bir de ülkenin genel işsizlik sorunu eklenince ve özel sektördeki şartlar değerlendirilince devlet memuru olmayı istemek kaçınılmazdır. Özel sektör bir kimyagerin kendisini ispat edebileceği, mesleğini geliştirebileceği ; bilgi ve becerisi doğrultusunda çok da iyi kazanabileceği bir ortam. Ancak özel sektörde ayakta durabilmek oldukça güçtür. En önemli sorun iş bulma, bulunan işte yukarı doğru bir hareket sağlayabilmek çok önemlidir. Durum böyle olunca kamuda kimyagerlik hem garantili hem de rahattır. Ancak kamuda kimyagerlikte de çeşitli sorunlar vardır: Giriş oldukça zor ve kadrolar çok az.

Öncelikle KPSS sınavını kimyagerler açısından tanıtmakta fayda var: KPSS sınavı KPSS-B, KPSS-A ve KPSS-Öğretmenlik olmak üzere temelde üçe ayrılmaktadır. Kamu kurumlarının müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları KPSS-A, diğer tüm kadrolar ise KPSS-B olarak tanımlanmaktadır. Öğretmen alımlarına yönelik sınav ise KPSS-Öğretmenlik olarak adlandırılmaktadır.

KPSS-A Kadrolarının genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluştuğunu yukarıda belirtmiştik. Peki bu kadrolara kimler başvurabilmektedir?

2000’li yıllara kadar KPSS-A kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında bazı değişiklikler olabilmekteydi. Örneğin Başbakanlık Uzman yardımcılığına (A) bölümü mezunu, Maliye müfettişliğine de (B) mezunları başvuramayabilmekteydi. Ancak, KPSS’nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendisilerinin (Sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır.

Kpss A kadrolarında kimyagerlerin kadro sayıları oldukça sınırlı olmasına rağmen; kariyer olanağı sunan kadrolar (müfettiş yardımcılığı) için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Kimyagerlerin A sınıfı kadrolar için KPSS 12 Puan türünde sınava hazırlanmaları gerekmektedir. Ancak Bu kadrolara atanabilmek için KPSSP12 türünde gerekli  puanı almak yeterli değildir. Müfettiş yardımcılığı için ilgili bakanlığın açmış olduğu yazılı ve sözlü sınavları  da girmek gerekmektedir. Ayrıca dil sınavındaki soruların en az yarısını doğru cevaplamış olmanız gerekmektedir.

KPSS 12 Puan Türü (Müfettiş veya Uzman Yardımcılığı sınavlarına girebilmek için) Testlerin Ağırlığı
Genel Yetenek : 0.45 Hukuk    :0.15
Genel Kültür    : 0,30 İngilizce:0.10

Gördünüz gibi normal KPSS sınavından farklı olarak dil ve hukuk çalışmanız gerekmektedir. Bu kapıyı da denemek istiyorum diyorsanız ,denemekte fayda var.Ancak şunu da belirtelim bu kadrolar her yıl açılmıyor.

Kamuda kimyager kadrosuna atanabilmek için KPSS B sınavına girmek yeterlidir. KPSS-B Lisans puanı: KPSSP 3; kimyager ataması için kullanılmaktadır. Kimyagerler kamuda ;Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, DSİ, DMO, Üniversiteler, Adli Tıp Kurumu, MTA, Makine Kimya, Kriminal laboratuarları,Belediyelerin Çevre Atık su laboratuarları, Hıfzısıhha laboratuarları,Gümrük laboratuarları, TSE… çalışmaktadır.

Ayrıca son zamanlarda, kimyagerler polisliğe de yönelmiş ve bu kapıdan girerek memur olmuşlardır. Kimyagerler ayrıca düz memur kadrolarına da atanabilmektedirler. Bunlar arasında  Gümrük Muhafaza Memurluğu göze çarpmaktadır. Bununla birlikte lisans mezunlarının başvurabildikleri tüm kadrolara başvurabilmektedirler.

Ayrıca; öğretmenlik formasyonuna sahip kimyagerler; KPSS-öğretmenlik (her yıl yapılmaktadır) sınavına girerek Kimya Öğretmenliği kadrosuna atanabilmektedirler. Ancak buradaki kadro da oldukça sınırlıdır. (Sınava kimya öğretmenliği mezunlarının da girdiği göz önüne alınmalıdır.)

Bu bahsettiğimiz tüm kadrolara atanabilmek için 90 üssü bir puan almak gerekmektedir. Çünkü giren aday  sayısı çok, kadro sayısı ise sınırlıdır. Durum böyle olunca çok çalışmak gerekmektedir.Aşağıdaki tabloda sınavın kapsamı hakkındaki bilgilere de ulaşabilirsiniz.

 

KPSS’DE UYGULANAN TESTLER
Cumartesi Sabah Cumartesi Öğleden Sonra Pazar Sabah Pazar Öğleden Sonra
Genel Yetenek Eğitim Bilimleri Hukuk Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Genel Kültür İktisat Ekonometri
Yabancı Dil İşletme İstatistik
Maliye Kamu Yönetimi
Muhasebe Uluslararası İlişkiler
 

KPSS’DE UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMI


GENEL YETENEK
YAKLAŞIK AĞRILIĞI % YAKLAŞIK AĞIRLIĞI %
1)TÜRKÇE %50 2)MATEMATİK %50
a)Sözcük Bilgisi %5 a)Sayılarla İşlem Yapma %10
b)Dil Bilgisi %10 b)Matematiksel İlişkilerden Yararlanma %10
c)Anlatım Özellikleri %5 c)Problem Çözme %20
d)Okuduğunu anlama %50 d)Temel Geometri Bilgilerden Yararlanma %5
e)Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama %5
GENEL KÜLTÜR
1)ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ %40 3)TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ %15
a)III Selim’den itibaren Türk Inkılabını hazırlayan etkenler %5 a)Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku %5
b)Ulusal Kurtuluş Savaşı %10 b)Anayasa Hukuku %5
c)Atatürk İlke ve Inkılapları %15 c)İdare hukuku %5
d)Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika %10 4)Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 


%5
2)TÜRKİYE COĞRAFYASI %30 5)TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETLERİ %10
a)Türkiye’nin fiziki özellikleri %5 a)Selçuklular ve önceki dönem %5
b)Türkiye’nin beşeri özellikleri %5 b)Osmanlılar Dönemi %5
c)Türkiye’ninekonomik özellikleri %20
YABANCI DİL (İnglizce, Fransızca, Almanca) 

1)Sözcük Bilgisi %10 3)Çeviri %20
2)Dil Bilgisi %20 4)Okuduğunu Anlama %50
HUKUK
1)Anayasa Hukuku %10 5)Borçlar Hukuku %15
2) İdare Hukuku ve İdari Yargı %15 6)(Ticaret Hukuku %15
3)Ceza Hukuku %15 7)İcra ve İflas Hukuku %15
4)Medeni Hukuku %15
EĞİTİM BİLİMLERİ
1)EĞİTİM PSİKOLOJİSİ %50 2)PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM %35
a)Gelişim Psikolojisi %10 a)Program geliştirme %10
b)Öğrenme Psikolojisi %25 b)Öğretim Metetları %25
c)Ölçme ve Değerlendirme %15 3)REHBERLİK %15

Kpss Sınavları Ne Sıklıkla yapılmaktadır?

Kpss A kadroları için sınavlar her yıl yapılırken, B kadroları için sınav 2 yılda bir yapılmaktadır. A puanı ile B kadrolara atama yapılmamaktadır. Sınavların geçerliliği bir sonraki sınava kadardır.

Puan Türleri ve Anlamları

Kimyager  ve diğer lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolara atanmak için KPSS 3 puan türü; Genel Kültür ve Genel Yetenek Testlerini, öğretmen olarak atanabilmek için KPSS 10 puan türü; Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri testlerini, Müfettiş ve uzman yardımcılığı kadrolarına atanabilmek için KPSS 12;  Genel kültür, Genel Yetenek, İngilizce, Hukuk testlerini kapsamaktadır.

About these ads

etkinkimyagerler hakkında

Etkin kimyagerler projesi, mesleki haklar için çalışan kimyagerlerin oluşturduğu meslektaşlık hareketi olarak geliştirilen bir sorumluluk projesidir. Etkin kimyagerler olarak tüm kimyagerleri bir araya getirerek; mesleki sorunların çözümü ve uluslararası standartlarda yer alan hakların hayata geçirilmesi için çalıyoruz. Etkin Kimyagerler olarak; tüm siyasi görüşlerden bağımsız olarak ETKİN KİMYAGER paydası altında bir araya gelmek amacındayız.

27 Aralık 2010 tarihinde Yazılar içinde yayınlandı ve , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. 130 Yorum.

 1. “Bununla birlikte lisans mezunlarının başvurabildikleri tüm kadrolara başvurabilmektedirler.” bunu biraz daha açabilir miyiz? bunun içerisinde gümrük muhafaza memuru ve düz memurluk mu var sadece?

 2. ayrıca baska sitelerde ibf fakültesi yada bune eş olan bölümlerden mezun istiyor dogru olan hangisi iice kafam karıştı:SS

 3. Tüm lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar elbette gümrük muhafaza memurluğu ile sınırlı değildir. Gümrük muhafaza memurluğu örnek olarak verilmiş olup, bu kurumda kimyagerleri ünvan değişikliği sınavıyla kimyager kadrosuna geçebilme şansları olduğundan bu kurum örnek olarak verilmiştir. Tüm lisans mezunlarının başvurabildiği kadrolar düz memurluk yada masa başı memurluk olarak nitelendirilmektedir. Bu memurluk kadroları özel herhangi bir alandan mezun olmayı gerektirmez.Örneğin üniversitelerin aldığı lisans mezunu memurlar gibi.

 4. Her kadronun gerektirdiği bazı şartlar vardır. Her düz memurluk kadrosu tüm lisans mezunlarını kabul edecek diye bir zorunluluk yoktur.Dolayısıyla kılavuzda aranan şartlara göre tercih yapmanız gerekmektedir. Eğer eğitim şartında lisans mezunun olmak yeterli deniyorsa; mezuniyetiniz hangi alanda olursa olsun o kadroyu tercih edebilirsiniz.

 5. merhaba, kpss a için 3. oturumda sadece hukuk yapmak gerekiyor verdiğiniz bilgiye göre. iktisat-işletme vs. yapmak p12 puanımızı etkilemiyor öylemi? teşk.

 6. birde kpds kaç yıl geçerli müfettişlik ve diğer bölümler için?

 7. 1 yıl geçerli.Yani diğer sınav yapılana kadar geçerli.

 8. Evet P12 puanınızı etkilemeyecektir.

 9. bende kimyagerim. keşke bu yazınızı sabahtan okusaydım. tek sean ödedim. hukuk şansım kalmadı. 2011 tek seans ta hangi memurluklara girebiliyorum kısaca özetlermisiniz? birde şunu anlamadım ben kpss de aldığınız puana göre otomatik size herhangi bir memurluk mu öneriliyor. bizim birşekilde tercih etme olayımız oluyor mu? teşekkürler

 10. ÖSYM’den yapılan açıklamaya aşağıdaki gibidir. (ÖSYM’nin sitesinden de ulaşabilirsiniz.) Tek oturum girdiğinizde; Genel kültür-genel yetenek ve ingilizce sınavlarına katılacaksınız. Yani KPSS P3 puanının gelecek. Kimyager olarak atanmak için gerekli olan puan türü P3 puanıdır. Ancak Aşağıdaki açıklamaya göre 2011 KPSS puanı B kadrolarına yerleştirmede kullanılmayacaktır. Dolayısıyla Kimyagerlik veya diğer düz memurluk kadroları B sınıfı kadro olduğundan bu puanı bunlara yerleşmekte kullanamayacaksınız. Klavuzda da bu durum açıkça belirtilmiştir: http://www.osym.gov.tr/dosya/1-57648/h/2011kpsskilavuz-952011.pdf (sayfa 1-2-3)

  ”2011 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik: Başvurular

  2011 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde, sadece A Grubu ve Öğretmenlik kadroları için, 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda il merkezleri ile Lefkoşa’da yapılacaktır.

  2011-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için kullanılmayacaktır. Bu nedenle 2011-KPSS’ye sadece A Grubu ve Öğretmenlik Kadrolarına atanmak isteyen lisans mezunları ile bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan adaylar gireceklerdir.

  2011-KPSS’ye başvurma işlemleri, 9-25 Mayıs 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular, başvuru merkezlerince yürütülecektir. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

  Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Bilgi Formuna, başvurma süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşacaklardır. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

  2011-KPSS Kılavuzunda başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.”

  KPSS puana göre otomatik bir memurluk önermemektedir. Siz tercih dönemlerini takip ederek; puan türünüze ve şartlarınıza uygun kadroları tercih ederek yerleşme şansı yakalayabilmektesiniz.
  Hukuk sınavına girme şansınız hala devam etmektedir. Klavuz sayfa 4 ‘Başvuruda belirttiği oturumlara ekleme yapmak isteyen adayların, ekleme yapmak istediği her oturum için fark olarak 20,00 TL ücreti sınava başvuru süresi içerisinde bankaya yatırması gerekmektedir.’ Bunu yaptıktan sonra aday işlemleri kısmından şifrenizle oturum arttırma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
  Kolay gelsin, iyi günler.

 11. merhaba verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
  35 yaş sınırı sağlık bakanlığında da kabul edildimi? teşk.

 12. Tüm Bakanlıklar için kabul edildi ancak bakanlıklar kendi yönetmeliklerinde henüz düzenleme yapmadılar.

 13. kimyager olabilmemiz için genel kültür genel yetenek yanında ingilizcede mi yapmamız gerekiyor?

 14. Kimyager olabilmek için KPSS B sınavında Genel Kültür-Genel Yetenek sınavına girmek gerekiyor. Yani KPSS P3 puanına sahip olmanı gerekmektedir. Genelde kimyagerlik için taban puan bu puan türünde 90 civarıdır.

 15. kpss b ile son yıllarda hangi kurumlar kimyager almaktadır ve kpss b ile müfettiş yardımcısı alan kurumlar içinde kimyager alan varmı?
  teşekkürler

 16. merhaba,

  kpss b için de yaş sınırı 35 midir?

  sınava giriş tarihinde mi yoksa kadroya alınış tarihindemi 35’ten gün almamak vs. gibi şartlar geçerlidir?

 17. A grubu kadrolar için 35, B grubu kadrolar için en son kaldırılmıştı. Ama yasal mevzuat henüz düzenlenmedi.

 18. B sınavı ile müfettiş yardımcılığına başvuru yapılamamaktadır. Zaten mevcut durumda sadece Sağlık Bakanlığı Müfettiş yardımcısı almaktadır.

  Kamuda kimyagerlerin yoğun olarak çalıştıkları diğer kurumlar; Çevre ve Orman Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Sağlık Bakanlığıdır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nda kimyagerler genellikle İl Kontrol Laboratuarlarında teknik personel olarak hizmet vermekte, gıda analizlerini gerçekleştirmektedirler. Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki kimyagerler İl Çevre Müdürlüğü bünyesindeki çevre yönetimi şube müdürlüğüne bağlı olarak çalışmakta, çevre kirliliği, atık kontrolü, çevre ile ilgili izinler, tehlikeli atıkları beyanı gibi konularla ilgilenmektedirler. Gümrük ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde çalışan kimyagerler genellikle gümrük laboratuarlarında çalışmaktadırlar. Bu laboratuarlarda kimyagerler cihazların kurulması, çalışır hale getirilmesi, kalibre edilmiş cihazlarda amaca uygun ve uluslararası normlara göre analiz yapılması, analiz laboratuarının akredite edilmesi, metotların cihazlar üzerinde testin yapılıp, hazır hale getirilerek; gerçek örneklere uygulanması ve doğruluklarının tespit edilerek sonuçlarının yorumlanması işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kimyagerler başta halk sağlığı laboratuarları ile hastane laboratuarlarında çalışmaktadırlar. Halk Sağlığı Laboratuarında çalışan kimyagerler; insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğine göre içme-kullanama suları ve havuz sularının analizi ile bazı laboratuarlarda da biyokimya analizleri ile ilgilenmektedirler. Hastanelerde çalışan kimyagerler genellikle biyokimya laboratuarlarında görevlendirilmektedir. Sağlık Bakanlığı sağlık memuru, hemşire, laboratuar, röntgen, anestezi v.b. teknisyeni olarak görev yapmakta iken kimya okuyarak kimyagerlik unvanı alan personelleri için unvan değişikliği sınavı açarak da kimyager alımı gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede 2006 yılında unvan değişikliği sınavıyla 43, 2007 yılında 39, 2009 yılında 23 olmak üzere toplam 105 kimyager alımı gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı 2003-2010 yılları arasında KPSS sınavı ile toplam 20 kimyager almıştır. Bu da Sağlık Bakanlığının kimyager alımının daha çok kendi personeli içinden unvan değişikliği sınavı ile aldığını göstermektedir.

 19. unvan değişikliği sınavı hakkında daha fazla bilgi verebilirmisiniz

 20. Bazı kurumlarda mezuniyeti ile ilgili bir unvanda çalışmayan memurlar için belli dönemlerde sınav açılmakta 70 ve üzeri puan alanlar kendi unvanına geçebilmektedir. Aşağıda liste halinde verdiğimiz kurumlara düz memur olarak atanan bir kimyagerin unvan değişikliği sınavı ile kimyager kadrosuna geçmesi mümkündür.
  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Unvan Değişikliğine Tabi kadrolar içerisinde kimyager bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları:
  -Sağlık Bakanlığı,
  -Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,
  -DSİ,
  -Çevre ve Orman Bakanlığı,
  -Kültür ve Turizm Bakanlığı,
  -Üniversiteler,
  -Devlet Malzeme Ofisi,
  -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
  -Adli Tıp Kurumu,
  -Refik Saydam Hıfsısıhha Müdürlüğü,
  -Maden Tetkik Arama(MTA),
  -Vakıflar Genel Müdürlüğü,
  -Tütün,Tütün Mamülleri,Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
  -Jandarma Genel Komutanlığında görevli devlet memurları,
  -Maliye Bakanlığı,
  -Emniyet Teşkilatında Görevli Devlet Memurları,
  -Devlet Meteorloji İşleri Genel Müdürlüğü,
  -Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
  -Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
  -Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,
  -Ulaştırma Bakanlığı,
  -Toprak Mahsülleri Ofisi,
  -Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,
  -Gümrük ve Dış Ticaret Müşteşarlığı.
  [Bkz:İlgili Kurumların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelikleri]
  Ancak bu kurumların hepsi unvan değişikliği sınavlarını sürekli yapmamaktadırlar.Unvan değişikliğini bekleyen personel sayısı ve kadro sayıları göz önüne alınarak sınavlar yapılmaktadır. Unvan değişikliğini en sık yapan kurumların başında Sağlık Bakanlığı,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,Çevre ve Orman Bakanlığı gelmektedir. Eğer kimyager kadrosuna atanma şansınızı az buluyor ve düz memur kadrolarını tercih etmeyi düşünüyorsanız kimyagerlere unvan değişikliği hakkı veren yukarıdaki kurumları tercih etmeniz avantajınızadır. Çünkü unvan değişikliği sınavı açıldığı taktirde kimyager kadrosuna geçme şansınız vardır.
  Bu kurumlardan birine atandınız ancak uzun süre geçmesine rağmen kurumunuz unvan değişikliği sınavı yapmadı. Böyle bir durumda daha sık unvan değişikliği yapan bir kuruma geçiş yaparak ilgili kurumda unvanınızı alma şansınız bulunmaktadır.

 21. slm ben kimya 3. sınıf ögrencisiyim .bu sene kpss ye girebiliyormuyum?

 22. Evet 3. ve 4. sınıf öğrencileri Daha doğrusu 2 yıl içinde mezun olabilecekler bu sınava girebilirler. Çünkü sınav 2 yılda bir yapılmaktadır. Ancak mezun olmadan atanma şansınız olmaz. Çünkü atamalarda mezun olma şartı aranır. Sınav sonucunu mezun olduktan sonra kullanabilirsiniz.

 23. KPSS-B grubu için ingilizce sorularını cevaplama zorunluluğu var mıdır? KPDS de aldığımız puan yeterli değil midir?

 24. İngilizce sorularını cevaplama zorunluluğu bulunmaktadır. KPSS P3 puanı almanız yeterlidir. Sadece bazı kurumlar son zamanlarda KPDS puanı istemiştir. Bunlar için de KPDS puanınız yeterlidir.

 25. merhaba, memur olarak atanma tebligatının yapıldığının ertesi günü aynı ildeyse başlama zorunluluğu varmış, o zaman atama yapılmadan ve atanacağımız belli olmadan mevcut işimizi bırakmak zorundayız ??

 26. Merak etmeyin atanacağınız yer belli olduktan sonra tebligat size ulaşıncaya, başlayıncaya kadar en az 2 ay süre geçer.

 27. merhaba, 4001’den memurluk alan pek çok bakanlık meb onaylı bilgisayar işletmenlik sertifikası istiyor en kısa ve çabuk ne şekilde alabiliriz

 28. Herhangi bir bilgisayar kursundan almanız mümkün. Halk Eğitim Merkezlerine de başvurabilirsiniz.

 29. merhaba ben kimya 2.sınıfım seneye sınava girme hakkım var sanırım. ben ortapedi % 20 skolyos hastasıyım bu bana atamalarda öncülük katarmı yoksa %40 olmak zorundamı?:

 30. 2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS)

  03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” uyarınca Özürlü Memur Seçme Sınavı Merkezimiz tarafından yapılacaktır.

  2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) 29 Nisan 2012 tarihinde yapılacaktır.

  Sınava ilişkin başvuru, başvuru merkezleri, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme vb. bilgiler daha sonra Merkezimiz tarafından adayların bilgisine sunulacaktır.

  Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

  Şeklinde konu hakkında ÖSYM’nin duyurusu mevcuttur. İlgili Şartlar daha sonra duyurulacak. Bu konuda ÖSYM’nin şartları belli olduktan sonra yorum yapılabilir. Aksi halde mevcut KPSS’de herhangi bir öncelik tanınmamaktadır.

 31. bişe belirtmek istiyorum arkads henuz 3. sınıf oldugunu belırtıyor suan gırebılecegı kpss türü önlisanstır .lisantan gıremez ve kımyager olarak ataması olamazz bilginiz olsun

 32. Evet şuan lisans kpss’ye giremez. Biz yorumumuzu hangi kpss girese girsin henüz bir kolaylık olmayacağını ama önümüzdeki günlerde açıklanacak ÖMSS sınavı şartlarında belirleneceği doğrultusunda yaptık. İlgi, alaka ve dikkatiniz için teşekkür ederiz.

 33. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Bir sorum olacak kimya bölümü 2.sınıf öğrencisiyim sınava gırmek ıcın mezun olmayı beklemem gerekiyor mu yoksa 3 veye 4. sınıfta girebilirmiyim?

 34. Birsorum daha olacak kriminal laboratuvarlara atanmak için kaç puan almam gerekıyor ve sadece kpss yeterlımı ?

 35. Kriminal laboratuarları KPSS ile kimyager almıyor. KPSS yerleştirmelerini takip ederseniz bunu görebilirsiniz. Kriminal kendi personeli içerisinden kimya bölümü mezunlarını bu laboratuarlarda istihdam ediyor.

 36. Evet KPSS lisans mezunu olarak sınava girebilmek için 3. ve 4. sınıfı beklemeniz gerekmekte. Fakat Ön lisans veya lise seviyesinden sınava girebilirsiniz.

 37. Kendi personeli içerisinden derken polisliğemi yönelmemiz gerekiyor ?

 38. 1.EMNİYET PERSONELİ OLARAK KRİMİNALE ATANMA
  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE BÖLGE KRİMİNAL POLİS LABORATUARLARI TEKNİK HİZMET YÖNETMELİĞİ(http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21571.html)
  IV. BÖLÜM : Personel Atama ve Uzman Yetiştirme

  Atama

  Madde 14 – Uzmanlık bölümlerinde hizmet görecek personel, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün uygun görmesi üzerine, Merkez ve Bölge Laboratuarlarına Asistan olarak atanırlar.

  Asistan olarak atanacaklarda aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir:

  a. Yüksek okul mezunu olmak,

  b. Emniyet hizmetleri sınıfında bulunmak,

  c. 30 yaşını geçmemiş olmak,

  d. Yapılacak yeterlik veya yeterlik ve yarışma sınavında başarılı olmak.
  Yukarıdaki şartları taşıyanlar arasında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az birini bilenlere, atanmalarda öncelik tanınır.

  Madde 15 – Kimya ve benzeri bölümlere atanacak personelin, hizmet göreceği bölümle ilgili fakülte mezunu ve yine ilgili fakültelerden temin edilecek en az iki profesör veya doçent ile laboratuardan iştirak ettirilecek uzmanlarca teşkil edilen beş kişilik bir komisyon tarafından yapılacak olan sınavı kazanmış olmaları şarttır.

  Bunlardan, branşında uzmanlaştığı tespit edilen asistanlar, çalıştıkları bölüm dalına uygun hizmet kadrolarında uzman unvanı altında görev yürütürler.

  Kimya ve benzeri bölümlere uzman ve asistan olarak atanacaklardan; 14. maddede sayılan şartlardan yaş ve Emniyet Hizmetleri sınıfından olma şartları aranmaz.
  zman Yetiştirme ve Yeteneklerini Tespit

  Madde 16 – Asistanlar, uzmanlar gözetiminde ve ayrıldıkları laboratuar bölümü branşında en az üç yıl fiilen çalıştırılırlar.

  Kimya ve benzeri bölümlerdeki asistanlar için bu süre en az iki yıldır.

  Uzmanlığa yükselme durumuna gelen asistanlar, yeteneklerinin tespiti için Merkezde Daire Başkanının, Bölgelerde Laboratuar Müdürünün başkanlığında bölümleri ile ilgili en az iki uzmandan teşkil edilecek kurul tarafından uygulamalı ve gerektiğinde yazılı sınava tabi tutulurlar.

  Kurul teşkili için yeterli üye uzman sayısı temin edilemediğinde, Merkezden veya Bölgelerden uzman görevlendirilerek gerekli üye sayısı tamamlanır.

  Yeterlik Sınavının Sonucu

  Madde 17 – Yapılan sınavda yeterlikleri tespit edilen asistanların uzmanlıkları, Daire Başkanı’nın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. Kendilerine en az iki uzman ve Genel Müdür tarafından imzalanan “Uzmanlık Sertifikası” verilir.

  Sınav Kurulunca yeterli görülmeyen asistanlara, birer yıl ara ile iki sınav hakkı daha tanınabilir.

  Asistanlık ve Uzmanlığın Sona Ermesi

  Madde 18 – Yukarıda 17. madde uyarınca yapılan yeterlik sınavları sonunda başarısız oldukları tespit edilenler ve ayrıca asistanlık ve uzmanlıkları sırasında, laboratuar hizmetlerine uyum gösteremeyen ve hizmetlerinden yararlanılamayanlar, Emniyet Hizmetleri sınıfından ise, genel kadroya atanırlar. Emniyet Hizmetleri sınıfında olmayanlar ise, laboratuar ile ilişkileri kesilir ve durumlarına uygun başka göreve atanırlar.

  Yurt Dışı Eğitim

  Madde 19 -Laboratuarların mevcut veya yeni kurulması düşünülen bölümlerinde, ihtiyaç duyulan konularda masrafları Genel Müdürlük bütçesinden karşılanarak, yurt dışına eleman gönderilip, ihtisas sahibi olmaları ve uzmanlaşmaları sağlanır.

  İhtiyaç duyulan konu, personel adedi ve gidilecek ülkeler, her yıl Daire Başkanlığınca tespit edilerek, Genel Müdürlüğe bildirilir.

  2.AÇIKTAN SÖZLEŞMELİ OLARAK ATANMA

  SÖZLEŞMELİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

  1- Biyoloji bölümü için; İlgili Üniversitelerin 4 yıllık Fen Fakülteleri Biyoloji bölümünden Biyologolarak mezun olmuş olmak.

  2- Kimya bölümü için; Üniversitelerin ilgili fakültelerinin en az 4 yıl süreli, Kimya Mühendisliği veya Kimyagerlik bölümlerinden Kimya Mühendisi veya Kimyager ünvanı ile mezun olmak.

  3- 30 yaşından gün almamış olmak.

  4- İdarenin atama yapabileceği Merkez veya Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerinin birinde çalışmayı kabul etmek.

  5- Yapılacak olan yazılı test ve sözlü sınavlarda başarılı olmak.

  6- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak.

  7- Biyologlar için tercihen, Moleküler Biyoloji konularında master veya doktora yapmış olmak.

  8- Erkek adaylar için tercihen askerlik hizmetini yapmış olmak.
  ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
  1- Bitirdiği Okul Diplomasının noter tasdikli sureti.

  2- Dilekçe (dilekçede; çalışmak istediği birim ile sözleşmeli olarak çalışmak
  istediği hususu mutlaka belirtilecek, Emniyet Genel Müdürlüğüne hitaben yazılacak.).

  3- Özgeçmişi (elle yazılacak ve imzalanacak).

  4- 4 Adet fotoğraf.

  5- İkametgah senedi.

  6- Nüfus Cüzdanı örneği.

  Sözleşmeli olarak alınacak personele yönelik, Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı tarafından yabancı dil (ingilizce) sınavı ve bilim sınavı olmak üzere (2) aşamalı yazılı test sınavı ve mülakaat yapılmaktadır. Ancak, İngilizce dil sınavından 2001 yılı ve sonrasında sınava girip KPDS’den (60), ÜDS’den Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Alanında (60), TOFEL’dan (520) ve üzerinde puan almış olanlar yabancı dil sınavından muaf tutulacaklar ve doğrudan bilim sınavına alınmaktadır.
  Yabancı dil sınavından (60) ve üstünde puan alanlar başarılı sayılmakta ve bilim sınavına girmeye hak kazanmaktadır. Bilim sınavı bölümüne göre (Kimya, Biyoloji) sorularından oluşmakta ve herkes kendi bölümünden sınava girmektedir. Bu sınavdan (70) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklar ve sınav sonucunda belirtilecek gün, saat ve yerde mülakata alınacaklardır.Mülakatta; laboratuvar çalışmalarına yatkınlık ve istekli olma, idarenin belirttiği laboratuvarda çalışmayı kabul etme durumu, bölümüyle ilgili konularında değerlendirme yeteneği, davranış v.b. konular irdelenecek ve değerlendirilecektir.(Alıntı:http://www.cafepolis.net/forum/kriminal-polis-laboratuvarlarina-giris-sartlari-t16065.0.html)

 39. merhaba, KPSS nin cumartesi günü öğlenden sonra yapılan yabancı dil sınavı ile KPDS aynı şey mi? yabancı dil yeterliliğimi göstermek için hangi sınavı almam gerekiyor?

 40. KPDS ile KPSS’nin ingilizce sınavı aynı şey değildir.Bir birinin yerine de kullanılamaz. Bazı alımlarda KPSS ingilizce sınavından soruların yarısını doğru cevaplamak gibi şartlar bulunmaktadır. Bazı kadrolarda da mutlaka KPDS istenmektedir. Dil yeterliliğinizi kanıtlamak için mutlaka kamu için KPDS puanınızın olması gerekmektedir. Bazı kurumlar ÜDS’yi de kabul ediyorlar ancak KPDS daha geçerli.

 41. bi sorum daha olucak,

  ben yüksek lisansımı amerikada yaptım. YÖK ten de denklığimi aldım. buna ragmen yine de herhangi bir yabancı dil sınavına girmem gerekiyor mu?

  ayrıca biyokimya mezunları için başvurulabilecek kadrolar hakkında bir bilginiz var mı?

  teşekkürler….

 42. YÖK’den aldığınız denklik diplomanızın kabulüne ilişkindir. Buna rağmen dil sınavına girmeniz gerekmektedir. Çünkü Türkiye’de İngilizce bir bölüm okuyanlar da dil bildiklerini ispatlamak için KPDS,ÜDS,TOFEL,TOİC gibi dil sınavına girmektedirler. Kamuda çalışmak istiyorsanız KPSS’den 90 üzeri bir puan almanız gerekmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Toprak Mahsülleri Ofisinin bazı kimyager kadroları dışında KPDS veya herhangi bir dil puanı istenmemektedir. Atamalarda direk biyokimya mezunları için kadro açılmamaktadır. Biyokimyagerlik ülkemizde henüz tam anlamıyla tanınmış bir meslek değildir.Bu yüzden atamalarda biyokimyager yada biyokimya mezunu olmak gibi bir şart yer almamaktadır. Atamalarda yüksek lisans değil linsans mezuniyetiniz önemlidir. Kimyagerlerin atandığı kadrolara biyokimyagerler de atanabilmektedir.

 43. KPDS nin geçerlilik süresi ne kadar?

 44. KPSS 3 ve de KPSS 12 puan türü atamaları için aynı yıl başvurabilir miyim? gerekli tüm oturumlara 2012 de katılıp iki puan türünde ki atamalara bşvurabilir miyim?

  tşk…

 45. eger KPDS daha geçerli ise, KPSS nin ingilizce sınavı hangi durumda isteniyo? bi anlamı yok mu bu sınavı almanın?

 46. KPSS P3 Genel Kültür Genel Yetenek sınavlarından elde edeceğiniz puanlar olup, KPSS lisans B sınavı ile elde edebilirsiniz.Bu sınav 2 yılda bir yapılmakta olup, bu yıl yapılacaktır. Önümüzdeki 2 yıl boyunca bu puanı kullanabilirsiniz. Tüm kimyager atamalarında P3 puanını kullanacaksınız. P12 ‘de KPSS A sınavı olup her yıl yapılan sınavla ilgili oturumlara katılıp alacağınız puandır. Bu yıl ilgili oturumlara girip bu iki puanı da alabilirsiniz.

 47. KPSS İngilizce sınavı genellikle A puan türü diye tabir edilen, Uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı gibi kariyer meslek grupları atamalarında kullanılmaktadır.

 48. KPDS’nin geçerlilik süresi aksi belirtilmemeişse sınırsızdır. Ancak KPDS sonucunuzu maaşınıza eklediğiniz takdirde geçerlilik süresi 5 yıl olacaktır. Beş yıl geçtiğinde KPDS notunuz bir seviye düşer. Örnek olarak 2007 yılında KPDS’den A almış bir kişi 2012 yılına kadar A notu üzerinden tazminat alırken, 2012 yılından itibaren bir seviye düşerek B notu üzerinden tazminat alır.”

 49. Merhabalar
  Benim kafam biraz karıştı.
  ben kimya mezunuyum. İngilizcem var kpdsye girmeyi pek düşünmüyorum sistem olarak ingilizcem biraz zayıf kaçabilir.
  benim sormak istediğim ben şimdi başvurun yaparken hangi oturumlara katılmam gerekli.
  Hukuk gibi durum okudum ama pek anlamdım.
  Ben bir de kpps A sınavına girdiğim de hangş konularu yapmam gerekir.

 50. kpss’nin ingilizce sınavı cumartesi öğleden sonra ayrı bir oturumda mı yapılmaktadır?kpss p3 için girmek şart mıdır?sadece kpss a sınavına girenleri ilgilendiriyor diye biliyorum.doru mudur?teşekkür ederim.

 51. Hayır. İngilizce sınavına girmeyi tercih ederseniz, Genel Kültür-genel Yetenek sınavının hemen ardından İngilizce sınavına girmektesiniz. KPSS P3 puanı sadece genel kültür genel yetenek sınavlarından oluşmaktadır. İngilizce bu puan için gerekli değildir. Söylediniz gibi sadece KPSS A türü için ingilizce gereklidir.

 52. Kimyager olarak atanmak için sadece genel kültür-genel yetenek sınavlarına girmeniz yeterlidir. Cumartesi sabah oturumundan alacağınız P3 puanı bunun için yeterlidir. Hukuk ve ingilizce KPSS A sınavı için Müfettiş yardımcılığ ısınavı için ilaveten girilmesi gereken oturumlardır.

 53. KPSS ingilizce sınavı KPSS A da P12 puanı için gereklidir. Bu puanın hesaplanabilmesi için ingilizce oturumuna girmeniz gerekir.

 54. aynur_bakirci@yahoo.com

  Merhaba,

  FEF mezunlarina TUS a girme hakki verildi mi? Bi fikriniz var mi?

  Tesekkurler….

 55. Sadece Fen veya Fen Edebiyat fakültesi Kimya bölümü ve Eczacılık, veterinerlik fakültesi mezunları Tıp dışı branş olarak TUS’a girebilmektedir.

 56. Merhaba,
  FEF muzunlarina yeniden TUS sinavina girebilme hakki verildi mi ? Bu konuda bi bilginiz var mi ?

  Tskr…

 57. 2009 da yapilan tip disi hicbir brans TUS a giremiyeyek hukmu kaldiridi mi?

 58. Evet Aynur Hanım yazımızda bunu açıkça belirttik. Dahası böyle Bir hüküm yoktu, o dönem kadro açılmadığı için sınava girilemedi. Yasal olarak hiç bir engel yoktu, bu gün de yok. İleride yine kadro açılmayıp girilemeyebilir. böyle bir ihtimal her zaman bulunuyor malesef.

 59. kimyagerlerin uzman yardımcılığına başvurabilmesi yani puan 13ün de hesaplanması için memur atamalarının yapıldığı çift yıllarda mı sınava girmesi gerek yoksa A grubu kadrolar için 2013 te de sınava girilip o yılki puanla tercih yapılabilir mi ?

 60. A grubu sınavlar her yıl yapıldığı için fark etmiyor. Her yıl girebilirsiniz. Uzman kadroları açılırsa onların sınavlarına başvurabilirsiniz. Uzman alma yönetmelikleri yeniden düzenleniyor. Örneğin Sanayi ve Teknoloji uzmanlığı. Fakat henüz hangi puan türünde alım yapacaklarını belirlemediler. Geçmişte Müfettiş yardımcığı için P 12 puanı istenmişti.

 61. merhaba kimya bölümü 3. sınıf öğrencisiyim kpss grecem arastırmalarım sonucunda istediğim alanda sınava girebiliyormusum sizce lisansa mı yoksa lise seviyesinde mi gireyim

 62. bn kpss ile kimya ile ilgili bölümlere atanabilmek için kç puan almak gerekiyor ve lise mezunu alıyormu onu öğrenebilirmiyim

 63. Bu sorunun cevabı için geçen yıl verilerine bakmak gerekmektedir: 2011 verilerine göre;

  Atama Dönemi Atandığı Kurum Atanan Sayı Minimum KPSS Puanı Dil Şartı
  2011/1 Boğaziçi Üniversitesi 1 92,290 Yok
  2011/1 Çukurova Üniversitesi 2 94,007 Yok
  2011/1 Elektrik Üretim A.Ş. 1 93,710 Yok
  2011/1 ETİ Maden İş.Md. 4 91,758 Yok
  2011/1 Sağlık Bakanlığı 4 92,794 Yok
  2011/1 Trakya Üniversitesi 1 91,595 Yok
  2011/2 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2 93,207 Yok
  2011/2 MKE 1 92,439 Yok
  2011/2 Toprak Mahsülleri Ofisi 3 88,385 KPDS C seviyesi
  2011/2 Toprak Mahsülleri Ofisi 3 90,231 Yok
  2011/4 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Sözleşmeli Kadrolar) 24
  (Toplam)
  Adana 92,363 KPDS E seviyesi
  Ankara 94,154 KPDS E seviyesi
  Antalya 89,864 KPDS veya ÜDS’den en az 50
  Bursa 90,516 KPDS veya ÜDS’den en az 50
  Çorum 89,509 KPDS E seviyesi
  Diyarbakır 87,942 KPDS veya ÜDS’den en az 50
  Edirne 88,635 KPDS E seviyesi
  Elazığ 87,052 KPDS E seviyesi
  Giresun 88,975 KPDS E seviyesi
  İstanbul 91,935 KPDS E seviyesi
  İzmir 89,362 KPDS E seviyesi
  Kars 86,712 KPDS E seviyesi
  Kastamonu 89,182 KPDS E seviyesi
  Konya 90,322 KPDS E seviyesi
  Ordu 89,005 KPDS veya ÜDS’den en az 50
  Tokat 88,339 KPDS E seviyesi
  Van 88,251 KPDS E seviyesi
  Yalova 89,360 KPDS veya ÜDS’den en az 50
  2011/5 Çevre ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Kadrolar 5
  (Toplam)
  Afyon 92,098 Yok
  Antalya 93,518 Yok
  İstanbul 95,930 Yok
  Kayseri 92,439 Yok
  Tekirdağ 92,673 Yok
  2011/7 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(Sözleşmeli Kadrolar) 3 (Toplam)
  İstanbul 92,378 KPDS veya ÜDS’den en az 50
  Kars 91,935 Yok
  Kastamonu 92,200 Yok
  Toplam Atanan Kimyager Sayısı 54

 64. Merhabalar oncelikle mesleğinize gösterdiğiniz saygı ve danışmanlık için çok teşekkür ederim. Benim sorum biraz daha farklı olacak kimyager olarak atansak atandıktan sonra çalışma şartlarımız nasıl olacak ve kurumlara göre maaşlar nasıl net maaşları bir türlü bulamadım internet çöplüğünde. Kurumlara göre mesai ikramiye nasıldır? 2012 kpss’ den biraz ümitliyim. Şimdiden teşekkürler.

 65. ve ek olarak hangi kurumları önerirsiniz?

 66. merhaba. ben kimya bölümü mezunuyum. kpss A dan başvuru yapmak istiyorum yani kpssp12. Buradaki hukuk kavramı nedir açıklayabilir misiniz?

 67. Pazar Günü Oturumunda sorulan Hukuk Soruları. Hukuk soruları şu konulardan oluşmaktadır:
  1) Anayasa Hukuku %10
  2) İdare Hukuku ve İdari Yargı %15
  3) Ceza Hukuku %15
  4) Medeni Hukuku %15
  5) Borçlar Hukuku %15
  6) Ticaret Hukuku %15
  7) İcra ve İflas Hukuku %15

 68. Ortalama yeni başlayan, aile yardımı ve çocuk yardımı almayan kimyagerin ortalama maaşı 2012 itibariyle 1600 TL(Ele geçen) civarıdır. İlaveten ek ödeme var. Bu ek ödeme dereceye göre olduğu için yine yeni başlayan bir kimyager için; 640 TL civarıdır. Toplamda 2200 TL civarı aylık bir ücret ele geçer. Devlet memurluğunda ikramiye kavramı yok. Kimyagerler için fazla mesai çok fazla söz konusu olmaz. Ancak tüm memurlar için fazla mesai ücreti saatlik 6,75 TL’dir ve 1 ay içinde 50 saati geçemez. Yani maksimum 337,5 TL’dir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı gibi döner sermayeli kurumlarda yukarıda belirttiğimiz maaşa+ek ödemeye ilave döner sermaye ücreti ödenmektedir. Ancak döner sermaye miktarı sabit bir rakam değildir. Kurumun gelirine bağlı olarak değişmektedir. Çevre ve Şehircilik bakanlığı gibi bir kurumda saha görevi olan bir kimyager de ayrıca arazi tazminatı olabilmektedir. Bu mali haklar dışında çalışma ortamı yerine göre değişmekle birlikte laboratuarlar veya masa başıdır. Aşırı yoğun bir iş temposu yoktur. Kimyagerlerin yapacakları işler belli ve sistematiktir.

 69. Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı önerilir. Kamuda kimyagerlik konusunda ayrım yapmak zor. Nihayetinde devlet memuru olduğunuzda sürekli aynı şartlarda ve benzer işleri yapacağınızdan kurum farkı sadece ücret açısından göz önüne alınabilir. Ücret konusunda da eşit işe eşit ücret uygulamasından sonra ücretler arasında bariz farklar ortadan kalkmıştır.Tabi burada ücret dışında tayin kolaylığı gibi koşullar göz önüne alınmalıdır.

 70. çok teşekkür ederim hocam yardımlarınız için keşke üniversite hocalarımızda sizin bildiklerinizin yarısı kadar bizi bilgilendirebilseydi.

 71. merhaba hocam, ben kimya bölümü 4.sınıf oldum, kpss yi yeni yeni düşünmeye başladım, kimyager olarak devlette çalışmayı çok istiyorum. fakat bu sınavın zor oluşu ve kimyagerlerin yüksek puan alması gerektiğini çevremden duyunca biraz korkuyorum kpss den, ve son bi soru hocam yaklaşık ne kadar maaş alır devlette çalışan bi kimyager, ve atama konusunda biraz bilgilendirirseniz çok sevinirim, eş durumundan atama olabilir mi, sınav sonuçları ve puanlar açıklandıktan sonra atanma nasıl gerçekleşir. teşekürler hocam.

 72. bi sorum daha olcak hocam, kimyager olarak atanabilmek için kpss de hangi bölümleri çözmek gerekiyo yada hangileri yeterli olur

 73. bide hocam çanakkale ye atanacak herhangi bir kurumda kpss dil puanı şartı aranır mı, yukarıda yazmış olduğunuz 2011 verileri arasında çanakkaleyi bulamadım.

 74. Her dönem her şehirde kadro açılmamaktadır. Eğer listede bulunduğunuz il yoksa o yıl o il için kimyager alımı olmamamıştır. Dil puanını her kurum istememektedir. Şimdiye kadar Toprak mahsülleri ofisinin bazı kimyager kadroları ile Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının bazı enstitülerinde istihdam edilecek sözleşmeli kimyager kadroları için dil puanı istenmiştir.

 75. Kimyager olarak atanabilmek için KPSS P3 puanınızın olması gerekmektedir. Yani Cumartesi Sabah girilen oturumda genel kültür-Genel yetenek sınavlarına girmeniz yeterlidir.

 76. Kamuda yeni başlayan bir kimyager 1600 TL maaş + 675 TL(ek ödeme) alır. Sağlık bakanlığı gibi döner sermeyeli kurumlarda ilaveten döner sermaye alır. Bu da ek ödeme oranını yükseltir. Atama konusu; KPSS ile merkezi yerleştirme ile olmaktadır. Eş durumunda atama değil, nakil olabilir. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra hemen atama olmayabilir. Sınavın geçerliliği 2 yıl olduğu için 2 yıl içerinde kadro açılır. Kurumlar ihtiyaç duydukları kadroları yılın başında belirlerler. Sonrasında yıl için de dönem dönem atamalar yapılır. Yılda ortalama 50 kimyager kadrosu açılmaktadır.

 77. verdiğiniz bilgiler için çok teşekürler hocam öncelikle. Yukarıda her dönem her şehirde kadro açılmamaktadır dediniz, doğu illerinin puanları daha düşük oluyor gördüğüm kadarıyla, benim sorum şu hocam ; çalışmak istediğim şehirde kadro açılmadığı yada puanım yeterli olmadığı takdirde, kadro açılan ve puanı yeterli olan bir şehiri tercih ettiğim zaman, istediğim şehire nakilim mümkün mü, ve istediğim şehire naklimin olabilmesi çalışıyor olduğum şehirde herhangi bir süreyi doldurmam gerekiyor mu, bide sınavın geçerliliği 2 yıldır dediniz hocam, yani 2 yıl sonra bu puan iptal mi olur, bide 2 yıl içerisinde atanma ihtimali ne kadardır sizce, yani mutlaka atanma olabilir mi kadro açıldığı takdirde, ve 2 yıl içerisinde her defasında yeni tercih mi yapılır, yoksa yapılan ilk tercihlerle mi atanma gerçekleşir hocam. bide son bi sorum olacak hocam, kpss ilk girişte kazanılabilecek bir sınav mıdır sizce, kimyager birinin yüksek puan alması gerekiyor, yüksek puan alınabilir mi sizce, ve ben şu an ki bölümüme Dikey geçiş sınavı ile geldim hocam yani, sizce kpss için dershane şart mı, çok teşekürler.

 78. -İstediğiniz şehre tayin isteyebilmeniz için aday memurluğunuz sona etmesi gerekmektedir. Aday memurluk, gittiğiniz ile göre değişmekle birlikle en az 1 yıldır. Ancak tayini de istediğiniz ile isteyemeyebilirsiniz. Bunun kriterleri kurumdan kuruma değişmektedir.
  -Evet sınavın geçerliliği 2 yıl. 2 yıl sonra o puanı kullanamazsınız. 2 yıl içinde atanma ihtimaliniz aldığınız puana bağlı 90’a yakın bir puan almanız halinde atanma ihtimaliniz yüksek. 2 yıl içinde atanamadığınız taktirde her tercih döneminde tekrar tekrar tercih yapmanız gerekmektedir.
  -KPSS zor bir sınav; ilk girişte kazanıp kazanamamak sizin kendi özelliklerinize bağlı. Alt yapınız sağlam, matematik-türkçe ve genel kültürünüz iyi ise dershaneye ihtiyacınız yok, ama eksikleriniz ve ve test kabiliyetinizi geliştirmek istiyorsanız dershaneye girmeniz faydalı olacaktır.

 79. hocam ben kimya bölümünü tercih edicem cok sevıyorum kimyayı ama işsiz kalmaktan korkuyorum devlete atanmak cok zor bu kadar mezun varken özeldede bulmak zor sanırım ne önerirsinz yardımcı olursanız cok sevınırım simdiden tesekkürler

 80. Evet kimya bu bölümü seven ve severek yapan için çok iyi bir alan. Ancak ülke şartlarımız malum. İş bulma zorluğu nedeniyle son zamanlarda kimya gözden biraz düştü. Aslında işsiz kalınmaması gereken bir sektör. Fakat böyle bir ihtimal var. Eğer kimya tercih etmeyi düşünüyorsanız; puanınız kimyaya yettiği için değil, gerçekten kimyayı seviyorsanız tercih edin, çünkü 4 yıl sonra bu mesleği belkide 50-60 yıl yapacaksınız. Bunun için doğru bir karar vermeniz gerekmektedir. Eğer buna rağmen kimyayı tercih etmek isterseniz; iyi bir üniversitenin kimya bölümünü (Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ vb.) tercih edersiz iş probleminiz büyük ölçüde olmayacaktır.

 81. gönül sözbir

  ben bölümümü çok seviyorum özellikle araştırmaya incelemeye çok meraklıyım o yüzden daha çok kriminoloji lavabatuarını istiyorum ve 4.senem mezun oluyorum duyduğuma göre artık kriminoloji lavabatuarlarına giremiyormuşuz böyle bir değişiklik var mı?eğer varsa tıbbi lavabatuarlara giriş ve çaışma koşulları hakkında bilgi verir misiniz?…

 82. Direkt olarak Kriminal laboratuarlarına alım olmuyor. Daha çok kendi personeli içerisinden alım yapıyorlar. Tıbbi Laboratuarlar için: https://etkinkimyagerler.wordpress.com/2011/08/25/kimyagerler-tibbi-laboratuarlarda-calisabilirler/ ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

 83. merhaba, 4001’den memur olan adaylar vezne gibi yerlerdemi çalışır?
  bir de 92,5 puan sağlık bak. veya çevre ve orman bak. gibi yerlere yetermi geçmiş yıllara bakarak? tahmininiz nedir tşk.

 84. Merhaba, ben kimya bölümünden mezunum ve polymer science and technology bölümünde master ve doktora yaptım. Kamu kuruluşlarına girmeyi düşünmemiştim fakat bir arkadaşım önerdi bende açıkcası doktoralı olmamın bir katkısı vardır diye düşünüyorum fakat sınav sonucunda etkisi olur mu merak ediyorum? ya da doktoralı alımını yapacak kuruluşlar mı karar veriyor? Teşekkürler.

 85. Kamuya girişte KPSS P3(genel kültür-genel yetenek) puanı dışında, (bazı kadrolar için de dil sınavları) yüksek lisans, doktora gibi eğitimleri hiç bir katkısı ve etkisi olmamaktadır. Eğer atanırsanız; doktora yaptığınız için ilave 1 derece alırsınız. Yani 8/1’den değil 7/1’den başlarsınız. Kamu kuruluşları kimyagerler alımlarında doktaralı, yüksek lisanslı gibi şartlar koymuyorlar.

 86. 4001 deyince akla ilk vezne gelmemeli tabi. Belki en son olacak yerdir vezne. Çünkü para işini genelde iktisadi, idari bilimler ile ticaret mezunlarına verirler. örneğin devlet kurumlarındaki yazı işlerinden sorumlu memurlar düz memur diye nitelendirilen kadrolardır. 92,5 gayet iyi bir puan. https://etkinkimyagerler.wordpress.com/2012/06/19/kpss-20121-tercihleri-ve-kimyagerler/ Bu yazımızda 2011 yılında kimyager alımı yapan kurumların minimum puanlarını görebilirsiniz. Muhtemelen olabilir. Tabi bu yıl ki puanlar nasıl onlara da bakmak lazım.

 87. kadro sayısının artırılması ile ilgili neler yapabiliriz,ortalama yılda 40 kimyagerin atandığı bir ortamda çok madur olmaktayız,90 üstü puanlarla beklemek çok tedirginlik verici,yorumlarınızı,fikirlerinizi beklemekteyim.

 88. merhabalar
  öncelikle böyle bir site kurarak ve açıklayıcı bilgilerle bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim
  benim sorum şu:fen edebiyat kimya bölümü mezunuyum..formasyonumuda aldım..ancak kimyager olarak hangi yerleri tercih edebiliyoruz..ayrıca sade düz bir memur olmak için diplomamız yeterlimi..teşekkürler

 89. KPSS öğretmenlik sınavına girmişseniz; kimya öğretmenliği için öğretmenlik atamalarına başvurabilirsiniz. Kimyager olarak da P3 puanının iyi ise örneğin 90 ve üzeri ise ösym tercihlerini takip ederek; Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri DSİ, DMO, Üniversiteler, Adli Tıp Kurumu, MTA, Makine Kimya, Kriminal laboratuarları,Belediyelerin Çevre Atık su laboratuarları, Hıfzısıhha laboratuarları,Gümrük laboratuarları, TSE… gibi kurumları tercih edebilirsiniz. Eğer KPDS puanınız varsa bazı uzmanlık kadrolarını da tercih edebiliyorsunuz. İş Güvenliği Uzmanılığı, TSE uzmanlığı, Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı gibi…

 90. Biliyorum çok alakasız bi yere yazıyorum ama gifkrinize güveniyorum kocaeli 1.sınıf kimya okuyorum gelecekte iş imkanı ve özel sektördeki maaş aralığını yazarmısınız

 91. İş imkanı size bağlı. Yaşadığınız çevre ve iş çevrelerine yakınlığınıza göre iş bulma süreniz değişir. Özel sektördeki maaşlar da çalışacağınız firmaya göre değişir. Bu gün asgari ücret alan da var, 1500 TL alan da 2500 TL alan da 5000 TL alan da var.

 92. Son olarak ilerki yıllarda kimya sektörü hakkındaki düşüncleeriniz nelerdir İnternette bilgiler çok karışık eminim bu cevbınız bi çok kişiye yardımcı olacaktır.Çünkü ben ve benim gibiler henüz yolun başındayız ve oldukça endişeliyiz bu arada çevre olarak istanbul ve izmit arası bi yerdeyim şimdiden teşekkürler.

 93. Kimya sektörü dünyada lokomotif sektörlerden birisidir. Fakat ülkemizde önemi kavranmış ve üzerine yoğunlaşılmış bir sektör değil. Almanya ekonomisini ayakta tutan en önemli sektör kimya sektörüdür. Ülkemizde de bunun önemin yavaş yavaş kavranmaya başlanmıştır. Son sektörel veriler incelendiğinde Ekim ayında 1.6 milyar dolarlık ihracat yaparak uzun süredir liderliği paylaşan otomotiv ve tekstil sektörlerini geride bırakan kimya sektörü ihracat lideri oldu. Bu veriler şu yüzden önemli ülkemizin sektöre bakış açısı yavaş yavaş değişiyor. Ekonomik dinamikler değiştikçe ve insanların ihtiyaçları geliştikçe kimya sektörünün ürettiklerinin arz-talep dengesi de değişecek, ülkemiz de bu denge yönünde daha kaliteli ürünler üretmeye yönelecektir.

 94. merhabalar..bu yazı ve acıklayıcı bılgıler ıcın öncelikle tesekkur etmek ıstıyorum..
  bı kac sorum olacaktı cevaplarsanız cok sevınırım. kimya mezunuyum
  kpss 2012 p3 puanım 93 kimyager olarak atanmak ıstıyorum ama kadrolar malum:( Alan sıralamam 50.. gecen yılların kadrolarına bakıldıgında ılk atamalarda kımyager olarak atanmam mumkun degıl gıbı gorunuyo.. sızce dıger atamaları beklemelı mıyım yoksa kurum ıcı kadro degısımlerının oldugu duz memurluklar yazmalı mıyım.. bu tarz kımyager kadrolarının bulundugu kurumları hakkında bılgı verebılır mısınız.. sımdıden cok tesekkur ederım..

 95. Puanınız çok iyi aslında atanma şansınız var. Düz memurluk kadrolarını tercih etmeli miyim? diye soruyorsunuz ama inanın bu sorunun cevabı çok hayati ve anacak sizin vermeniz gereken bir cevap. Çünkü size ne söylesek hayatınızda bir şeyler değişebilir. Biz en iyisi size mevcut durum hakkında bilgi verelim siz kendinize en uygun yolu tercih edin: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Unvan Değişikliğine Tabi kadrolar içerisinde kimyager bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları: Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler, Devlet Malzeme Ofisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Maden Tetkik Arama (MTA), Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığında görevli devlet memurları, Maliye Bakanlığı, Emniyet Teşkilatında Görevli Devlet Memurları, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı.

  Ancak bu kurumların hepsi unvan değişikliği sınavlarını sürekli yapmamaktadırlar. Unvan değişikliğini bekleyen personel sayısı ve kadro sayıları göz önüne alınarak sınavlar yapılmaktadır. Unvan değişikliğini en sık yapan kurumların başında Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gelmektedir. Eğer kimyager kadrosuna atanma şansınızı az buluyor ve düz memur kadrolarını tercih etmeyi düşünüyorsanız kimyagerlere unvan değişikliği hakkı veren yukarıdaki kurumları tercih etmeniz avantajınızadır. Çünkü unvan değişikliği sınavı açıldığı taktirde kimyager kadrosuna geçme şansınız vardır.

  Bu kurumlardan birine atandınız ancak uzun süre geçmesine rağmen kurumunuz unvan değişikliği sınavı yapmadı. Böyle bir durumda daha sık unvan değişikliği yapan bir kuruma geçiş yaparak ilgili kurumda unvanınızı alma şansınız bulunmaktadır.

  Kurumlar arası geçiş: Bir kurumdan başka bir kuruma geçmek isteyen memur öncelikle geçmek istediği kuruma müracaat etmeli ve bunun kabulünden sonra kendi kurumunun iznini almalıdır. Kurum değiştirmek isteyen memurun geçmek istediği kurumda kendi sınıfına uygun geçebileceği boş kadro olması gerekmektedir. Geçmek istediği kurumdan kabul edilen memur, çalıştığı kurumdan izin alabildiği taktirde kurumlar arası geçiş yapabilmektedir. Geçişlerde kadro ve sınıf aynen korunur ve öğrenim durumu nedeniyle geçiş sağlanmaz. Örneğin Kültür Bakanlığında 9/1 derecesinde düz memur kadrosunda bunan ancak kimyager olan biri Çevre ve Orman Bakanlığına kimyager olarak geçemez, Çevre ve Orman Bakanlığına 9/1 derecesindeki düz memur kadrosuna geçebilir. Çevre ve Orman Bakanlığına düz memur kadrosuna geçmesinin ardından eğer Çevre ve Orman Bakanlığı unvan değişikliği sınavı açar ve ilgi bu sınavda başarılı olursa; kimyager kadrosuna geçebilir.

  DİKKAT!
  Burada anlatılanlar mevzuatın izin verdiği uygulamalardır. Ancak pratikte bu işlemleri gerçekleştirebilmek için;
  1-Atandığınız kurumun unvan değişikliği sınavı açması,
  2- Bu sınavda puan olarak belirtilen barajı (genelde 70) geçmek ve yapılan sıralamada kadroya atamaya hak kazanmak (kadro sayısı az ise)
  3-Eğer unvan değişikliği uzun süredir yapılmıyorsa; mümkünse unvan değişikliği sınavını daha sık yapan bir kuruma geçiş yapmak ve o kurumun unvan değişikliği sınavı yapmasını beklemek ve (1) ve (2)’de anlatılan süreçleri yaşamak gerekmektedir.

 96. merhaba öncelikle bizi bilgilendirdiğiniz içi çok teşekkürler. Kpss A puanı ile alan kadrolar hakkında bilgi verebilir misiniz ? birimler kendi sınavlarını açıyorlar ama tam olarak nereler kimyager anlayamadım. liste yapabilir misiniz ?

 97. Şimdilerle yönetmeliklerde kağıt üzerinde. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcılığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzman Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzman Yardımcılıklarına başvuruda bulunulabilmektedir. Son İş Güvenliği Uzman Yardımcılığına kimyagerler için de kadro açmışlardı. Ama diğer kurumlar henüz hiç alım yapmadılar.

 98. kımya bolumu mezunuyum.veterıner ılacları pazarlama ıznım varmı?klınık yada ecza deposu acma yetkım yok bılıyorum .veterıner ılaclarını ılac fırmaları yada ecza depolarından alıp satma ıznı alabılırmıyım.kendım uretım fırmasında calışmadan.kendım alıp arabamla gerklı yerlere satmak ıstıorum cunku.eger satış ıznım varsa bu sekılde nereye başvurmam gerek?

 99. Bu soruya defalarca cevap verdik ama anlaşılamadı galiba: Veteriner ilaçların satış yerleri yönetmelik gereği ya veteriner hekimlerin poliklinikleri ya da eczanelerdir. Sizin satış yeri açma yetkiniz yok. Ancak bir ilaç firmasının temsilcisi veya aracısı olabilirsiniz. Aynı ilaç şirketlerinin mümessili olduğu gibi bu işi yapabilirsiniz. Bunun dışında bir uyulama kanunlar, yönetmelikler çerçevesinde mümkün değil.

 100. uzman pozisyonlarına ek olarak tkdk da kimyager almaktadır (uzman yardımcısı olarak da değil direk uzman olarak istihdam edilir)

 101. Merhaba hocam.benim kpss puanım 88 kpds C de var.başlarda biraz ümitliydim ama 2012/2 de 7 kişi aldıklarında ümidim iyice azalmış bulunmakta.bu puanlarıma bakacak olursanız 657 veya 4b li atanma şansım nedir…

 102. KPDS puanınız olduğu için dil puanı isteyen TMO veya gıda tarım hayvancılığı kadrolarına 2013 yılında alım olursa atanma şansınız olabileceğini düşünüyorum.

 103. teşekkürler cevabınız için

 104. Merhabalar,
  Kimyagerlerin belediyelere atanmalari ne sekilde oluyor?Sadece kpss ilemi aliniyor yoksa kendi iclerinde sinavlami aliyorlar,eger boyleyse herhangi bi zamanda gidip basvuruda bulunabilir miyim?

 105. Belediyeler son 5 yıl içinde merkezi yerleştirme ile kimyager almadı.

 106. Merhaba. Kimya biyoloji ve fen bilgisi öğretmenliği mezunları için 6ay eğitim verildikten sonra hemşirelik yada sağlık memuru olma hakkı tanındı diyorlar. doğrumudur ?

 107. O konu tamamen asılsız ve olabilirliği çok düşük bir konu. O konuyu bir dönem özel hastaneler ucuz iş gücü sağlamak adına gündeme getirdiler, bazı İnternet sitelerinde de yer aldı ama yasal olarak bu konuda hiç bir çalışma yapılmadı.

 108. kpss p3 kımyagerler için olan sınav ıkı yılda bir mi oluyor. 2014 mi var. unvan degısıklıgını anlamadım. ben adli tıp dusunuyorum. kpss p3 puanıyla buna yerlesebiliyormuyuz. şimdiden tesekkurler. Ve dili geliştirip özeili mi tercih edersiniz kpssden atanabilme ihtimalini mi.

 109. Evet KPSS B sınavı 2 yılda bir oluyor. Adli Tıp P3 puanı ile kimyager alabiliyor. Ünvan değişikliği memur kadrosunda bulunan, fakat bitirdiği okul ile ilgili bir işte görev almayan memurlara yönelik düzenlenen bir sınavdır. Örneğin kimyager biri bir kamu kurumunda büro memuru olarak çalışıyor. Çalıştığı kurum sınav açtığı ve sınavda 70 üzeri puan aldığı taktirde kimyager kadrosuna geçerek, kimyager olarak çalışabiliyor. Özel veya kamuda çalışmak kişinin kendi tercihi. Her ikinin de avantaj ve dezavantajları vardır.

 110. hocam ben kimya bölümü 4.sınıf öğrencisiyim, ben üniversitede öğretim görevlisi yada araştırma görevlisi olarak kalmayı düşünüyorum, ancak son zamanlarda kimya bölümlerinin üniversitelerdeki konumu belli, birçok üniversite neredeyse hiç alım bile yapmıyor artık, ki biçok üniversitede de kimya bölümleri kapatılıyor bile zaten,tek tük alım yapan üniversiteler yok değil, ama bu yeterli olmuyor tabi ki, bigün elbette bi üniversite alım yapacak diyerek ben yine de kalmayı düşünüyorum hocam, öğretim görevlisi olabilme hakkında biraz bilgi verir misiniz hocam, öğretim görevlisi olmak zor gibi laflar duyuyorum, ama imkansız değildir sanırım hocam, son bi sorum olacak hocam, ben 2014 te yapılacak olan Kpss B ye girip, düz bir memurluğu seçip atandım diyelim, ama aynı zamanda yüksek lisansımı da yapmayı düşünüyorum, yüksek lisansımı yaptığım üniversite de kimya bölümü yada herhangi bir bölümün kimya mezunu istemesi şartı ile, ki bazı farklı bölümler de ziraat vs. gibi, kimya bölümü mezunu isteyebiliyormuş hocam, bu durumda çalışmakta olduğum düz memurluktan ayrılıp, üniversite kadrosuna geçebilir miyim, zira öyle yapmayı düşünmeye başladım hocam. bide düz memur olarak atanabilmel için tahminen kaç gibi bir puan almak gerekir hocam, örneğin çanakkale ili için hocam. çok teşekürler

 111. merhaba sağlık bakanlığı kimyager alımı artık yapmayacak şeklinde söylenti var doğrumudur resmi bir açıklama oldumu bakanlıktan? teşekkürler

 112. Bakanlık resmi bir açıklama yapmaz böyle bir konuda.

 113. merhaba, dhmi 4001 ile ortalama ne kadar memur alır ve dil şartı varmıdır? teşekkürler.

 114. Kuruma göre değişir. 4001’de dil isteyenler de var, bilgisayar sertifikası isteyenler de var, sadece lisans mezuniyeti isteyenler de var. Tercih dönemlerini takip ederek tercih yapabilirsiniz.

 115. bu sene yapılacak olan kpssde yalnızca geneş kültür.genel yetenek sorularıyla herhangi bir yere atanma şansımız var mı ?

 116. hukuk sorularını da kesinlikle cevaplamamız gerekiyor mu?

 117. Bu sen yapılacak sınav A grubu kadrolar için olduğu için bazı uzmanlıklar için istenilen puan türlerinizin hesaplanabilmesi için cevaplamanız lehinize olabilir.

 118. P3 puanı ile kimyager olarak veya B grubu düz memur olarak atanma şansınız yok.

 119. teşekkür ederim cevabınız için .

 120. Hocam merhaba ben Kimya Bölüm mezunuyum ve yüksek lisans yapıyorum, cumartesi sabah yapılan sınavdaki ingilizce sınavına girmem şart mıdır? YDS ile bir alakası var mıdır, yani atanırken YDS nin bir katkısı olacakmı? ingilizceyi çözmeden müfettişil,uzmanlık gibi kadrolara atanamazmıyım? Ayrıca bu sene ilk defa KPSS ye grieceğim ve yüksek lisansım sanırım 2014 gibi bitecek, master yaparken atanma durumum oluyor mu? İlk başvuruda neler gereklidir? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim..

 121. Cumartesi sabah ingilizce sınavı artık yapılmayacak. İngilizce olan puan türleri için YDS sınavına girmek gerekiyor. Uzmanlıklarda girişte dil şartı yok. Fakat uzmanlığıa atanabilmek için aran KPSS puan türlerinde ingilizce de var. Uzman yardımcılığına atansanız da 2 yıl içinde YDS’den 70 almanız istenmektedir. Yüksek lisans yapıyor olmanız atanmanıza engel teşkil etmez.

 122. merhaba hocam, öncelikle kimseden cevabını alamadığımız soruları eksiksiz cevapladığınız için çok teşekkürler. hocam ben kimya bölümü 4.sınıfım ve bu sene mezun oluyorum. kpss ye bu yazdan itibaren çalışcam ve 2014 e kadar sizce yeterli olur mu. bide benim matematik alt yapım var hocam. ancak sözellerde çok iyi değilim. sizce ben kpss ye kadar sözel eksiğimi de tam anlamıyla giderebilir miyim. çok panik oluyorum hocam. bide çalımaya yeni başlayan bi kimyagerin alacağı maaş yaklaşık ne kadardır hocam. bide çanakkale ili için atanabileceğim kurumları bulamadım hocam. çok teşekkürler.

 123. 2014 yılı KPSS için hazırlanacaksanız çok uzun süre var bu nedenle bu sıkı çalışsanız ve belli bir çalışma disiplinini yakalarsanız başarabileceğinizi düşünüyorum. Ancak bir hocamın çok sevdiğim bir lafı var: ‘İki tavşan kovalarsanız, hiç tavşanınız olmaz’ Yani bir hedefe odaklanıp, onun üzerine yoğunlaşmazsanız başalı olma ihtimaliniz düşer. Ücreti kamu için soruyorsanız, kamu kurumuna göre değişmekle birlikte ortalama 2300-2400 civarı alabilir(Maaş+ Ek ödeme). Kamuyu düşünüyorsanız istediğiniz İle atanmanız zor olabilir. Bu nedenle İle değil açılan kadroya bakarsınız genelde.

 124. ile değil kadroya bakarsınız dediniz hocam, bunu biraz daha açabilir miyiz, bi sorum daha olcaktı hocam, mesela kazandım ve herhangi bir ilde kadrolu olarak atandım, nakil yapmak istediğim ile geçmem mümkün mü hocam eş durumundan, ve istediğim ile geçmem için, atandığım yerde belli bir süreyi doldurmam gerekiyo mu. çok teşekürler hocam

 125. Şöyle ki ; Kimyagerler için ayrılan kontenjan sayıca çok az (iki elin parmakları kadar) olduğu için yaşadığınız ilde kimyager kadrosu açılmış mı diye değil de acaba kimyager kadrosu açılmış mı diye bakarsınız. Yani bir kimyagerin kamuda yaşadığı şehre atanmayı beklemek gibi bir lüksü yok. Eş durumu için belli bir süre yok, aday memurlar da eş durumu tayini isteyebilir. Fakat eşinizin de belli şartları taşıması gerekiyor. Mesela eşinizin başvuru tarihinde çalışıyor olması, geriye dönük 360 günlük sigortalı olduğunu belgelendirmesi gibi şartları taşıması gerekmektedir.

 126. anladım hocam çok teşekkürler. bide hocam bi sorum daha olacak. kimyager olarak atanamadığımız takdirde düz memurluk olarak ne gibi bir iş yapabiliriz, yani bu iş masa başı mı olur yada başka bişey mi olur ne tarzda olur yani, ve bi düz memur olarak atanabilmek için yaklaşık kaç puan almamız gerekir hocam. düz memur olarak atandığım takdirde yine kimyagerler için belirttiğiniz 2300 – 2400 maaş mı alıcam hocam.

 1. Geri bildirim: Etkin Kimyagerler

 2. Geri bildirim: Sorularla KPSS « Etkin Kimyagerler

 3. Geri bildirim: 2012 KPSS «

%d blogcu bunu beğendi: