Sağlık Bakanlığı Haşerelere Karşı İlaçlama Mesul Müdürlük Eğitimi


Biyosidal Ürünlerin Kullanımı Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 21-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında Mesul Müdür Eğitimi Ankara’da yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER ve YAPILMASI GEREKENLER

Eğitime katılacakların kayıt sırasında aşağıdaki belgeleri yanlarında getirmeleri zorunludur.

Belgeleri eksik olanlar kesinlikle eğitime alınmayacaktır.

1. Sağlık Müdürlüğüne ücret ödendiğine dair dekontun aslı.

2. Diplomanın onaylı örneği veya geçici mezuniyet belgesinin aslı (Orjinal diploma fotokopisi ile birlikte getirildiği takdirde noter onayına gerek yoktur)

3. T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

4. 2 adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıla ait )

Eğitime Katılabilecek Meslek Grupları:

 Halk Sağlığı Alanında Haşereler Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında yönetmeliğin 8.maddesine göre;   (15/10/2005 tarih ve 25967 sayı ile değişik) İşyeri faaliyette olduğu sürece bir mesul müdür bulunması zorunludur. Mesûl müdür sadece bir işyerinde mesûl müdürlük görevini üstlenebilir. . Mesûl müdürlük için Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczacı, Kimyager, Mühendis (Kimya, Ziraat, Çevre, Gıda, Su Ürünleri), sağlık alanında en az önlisans mezunu veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olunması zorunludur. İşyeri sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomayı haiz ise kendisi de mesûl müdürlük yapabilir.

Mesul müdürün görevleri şunlardır:

a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,

b) İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

c) Ekip sorumlularını eğitmek,

İşyerinin işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan bütün değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,

d) Görevine son verilen veya ayrılan personelin izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,

e) Çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

f) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,

g) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

h) Atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlamak,

i)  İşyerinde bulundurulması zorunlu malzemeleri kontrol ve temin etmek,

j) Çalışan personelin gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak yaptırmak,

k) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce tanımlanacak diğer görevleri yerine getirmek.

l) (15/10/2005 tarih ve 25967 sayı ile ve31.07.2009 /27305    ilave) Başka bir ilde geçici olarak, seyyar araç ve gereçlerle ilaçlama yapılması durumunda, gidilen ilin Müdürlüğüneilaçlama yapılmadan 2 iş günü öncesinden  Ek-1 formunun bir örneğini dilekçe  ekinde bildirmek.

Mesûl müdür, işyerinin işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.

(15/10/2005 tarih ve 25967 sayı ile değişik) Mesûl müdürün işyerindeki görevinden herhangi bir sebeple ayrılması durumunda, bu husus işyeri sahibi tarafından en geç bir ay içerisinde yeni mesûl müdüre ait işe giriş belgesi ile birlikte Müdürlüğe bildirilmek zorundadır. Mesûl müdürün yıllık izin veya mazeret iznine ayrılması durumunda, geçici olarak ekip başlarından bir tanesi mesûl müdür olarak görevlendirilir ve bu durum bir dilekçe ile Müdürlüğe bildirilir.

 Kayıt için:http://www.ftsturizm.org/mesul/index.html adresi kullanılacaktır.

Eğitim Fiyatları

Tek kişilik odada konaklamalı: Günlük 185 TL

Çift Kişilik odada tek kişi konaklamalı: Günlük 150 TL

Konaklamasız eğitime katılı: Günlük 70 TL

Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Biyosidal Ürünler yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

About these ads

etkinkimyagerler hakkında

Etkin kimyagerler projesi, mesleki haklar için çalışan kimyagerlerin oluşturduğu meslektaşlık hareketi olarak geliştirilen bir sorumluluk projesidir. Etkin kimyagerler olarak tüm kimyagerleri bir araya getirerek; mesleki sorunların çözümü ve uluslararası standartlarda yer alan hakların hayata geçirilmesi için çalıyoruz. Etkin Kimyagerler olarak; tüm siyasi görüşlerden bağımsız olarak ETKİN KİMYAGER paydası altında bir araya gelmek amacındayız.

03 Mayıs 2012 tarihinde Duyurular içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. 49 Yorum.

 1. istanbulda yapılmıyor mu bunun eğitimi

 2. Bu eğitimi Sadece SAĞLIK BAKANLIĞI düzenleyebiliyor. Dolayısıyla yeri kendisi belirliyor. Her yıl ANTALYA’da yapılmaktaydı. Bu yıl ANKARA’yı tercih etmişler.

 3. ibrahim Pekpak

  Geçtiğimiz yılki konaklama ücretlerine baktığımda,
  28 MART-1 NİSAN 2011 tarihleri arasında Tek Kişilik odada 1 gece : 88,50 TL
  21 – 25 Mayıs 2012 , tarihleri arasında Tek Kişilik odada 1 gece : 185 TL
  bu yıl 2 katından daha yüksek ücretler. Sebebi nedir acaba?

 4. neden ankara

 5. ankarada nerde yapılacak.ücretler neden bu kadar yüksek?

 6. Ücretler konaklama ve konaklama yapılan otele göre değiştiği için değişmektedir. Konaklama yapmayacak, kalacak yeriniz varsa makul bir ücret. Ücreti fazla bulduysanız uygun başka bir yerde kalıp sadece eğitime katılım ücretini ödeyebilirsiniz.

 7. Eğitimler Bakanlığın uygun gördüğü yerde yapılıyor. Daha önce hep Antalya’da yapılmaktaydı.

 8. Sebebi konaklanan otelin kalitesine göre değişiyor. Konaklama yapmayacak, kalacak yeriniz varsa makul bir ücret. Ücreti fazla bulduysanız uygun başka bir yerde kalıp sadece eğitime katılım ücretini ödeyebilirsiniz.

 9. Eğitim Bakanlığın uygun gördüğü yerlerde yapılıyor. Her yıl Antalya’da yapılıyordu. Bu yıl Ankara’da yapmayı uygun gördüler.

 10. ucretı nasıl nekadar yatırıyoruz bilgisi olan var mı?

 11. sağlık bakanlıgına sınav ucretı ne kadarr hangi hesaba yatacak

 12. BANKA BİLGİLERİ
  Hesap Adı:FTS Turizm
  Banka Ad:GARANTİ BANKASI
  Şube:Yıldız Şubesi
  IBAN:TR40 0006 2000 4080 0006 2979 17
  Ayrıntılı bilgi:http://www.ftsturizm.org/mesul/kayit.php

 13. Ayrıntılı bilgi ve kayıt ile ilgili tüm bilgileri http://www.ftsturizm.org/mesul/index.html adresinden edinebilirsiniz.

 14. Sağlık bakanlığının sitesinde bu eğitimin ilanı yok ve hesap numarası da FTS turizm diye bir firmanın hesabı. Bunlar biraz acayip değil mi?
  Ayrıca bu eğitim halk sağlığına yönelik işletmelerde mesul müdürlük yapan ya da yapacak kimyagerler için “Zorunlu” olan bir eğitim mi?
  Teşekkürler…

 15. Sağlık Bakanlığını sitesinde ilan yok çünkü Sağlık Bakanlığı yeni yapılanma sürecinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kamu Hastaneleri Birliği gibi kurumlara ayrıldı. Eğitim işi ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ilgilenmektadir. Kurumun sitesinde eğtimle ilgili açıklama vardır : http://www.turkiyehalksagligi.gov.tr/tr/
  ETS turizm hesap numaraları veriliyor, çünkü eğitim organizasyonunu o firmaya vermişler. Eğitimciler Sağlık Bakanlığından. Bu eğitim Halk Sağlığına yönelik işletmelerde mesul müdürlük yapanlar için değil, Biyosidal ürünler yani Haşere ilaçlama alanında mesul müdürlük yapmak için gerekli bir eğitimdir.

 16. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.

 17. Mesul müdürlük için Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Kimyager, Kimya Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Biyolog, Tıbbi Teknolog, unvanına sahip veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut çevre sağlığı ve toplum sağlığı alanında en az önlisans diplomasına sahip olunması zorunludur.

  ifadeniz yalnış, yönetmelik 2011 yılında yenilendi. Kontrol edip tekrar yayınlayın

 18. İlgi ve alakanız için teşekkür ederiz.Mesûl müdür

  Madde 8 – (Değişik fıkra: 15/10/2005-25967 S.G.R. Yön/2.mad;Değişik fıkra: 21/05/2011 – 27940 S.R.G Yön\7.md.) İşyeri faaliyette olduğu sürece bir mesûl müdür bulunması zorunludur. Mesûl müdür sadece bir işyerinde mesûl müdürlük görevini üstlenebilir. Mesûl müdürlük için Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczacı, Kimyager, Mühendis (Kimya, Ziraat, Çevre, Gıda, Su Ürünleri), sağlık alanında en az önlisans mezunu veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olunması zorunludur. İşyeri sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomayı haiz ise kendisi de mesûl müdürlük yapabilir. Bu diplomaya sahip kişiler Bakanlık tarafından belirlenecek eğitim programına katılarak sertifika almak zorundadır. Mesûl müdür, idari işlerden bizzat, diğer işlemlerden ise ekip sorumluları ile birlikte sorumludur. Mesûl müdürün idari işlerinden, işleyişten ve sunulan hizmetin gerektirdiği alt yapı olanaklarının sağlanmasından işyeri sahipleri de bizzat sorumludur.
  şeklindeki güncelleme yazımızda yapılmıştır.

 19. sınav içeriği nasıl olacak..sınava girenlerden başarısız olanlar varmı? eğitime devam mecburiyeti varmı?

 20. Eğitim sıklığı nedir, bir sonraki eğitim tarihi hakkında bilgi alabilirmiyiz?

 21. Genelde eğitimler talebe göre şekillenmektedir. Bundan önceki senelerde yılda 1 defa düzenlenmişti.

 22. Ek eğitim düzenlendi ve bu gün duyurusu yapıldı bilgilerinize. Ayrıntılar için http://www.turkiyehalksagligi.gov.tr/tr/index.php/duyurular/152-mesul-mudur-sertifika-egitimi

 23. Bu eğitimin başka bir tekrarı daha var mı bu yıl ??? Talebe göre demişsiniz de nereye başvuracağız yinelenmesi için ???

 24. Bu yıl yoğun talep olduğu için 2 kez yapıldı. Muhtemelen olmaz. Fakat siz bu eğitimi almak istiyorsanız, zamanın önemi yok; bulunduğunuz ildeki Sağlık Müdürlüğünün Çevre Sağlığı birimine dilekçe ile başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvurular toplanıp, yeterli sayıya ulaşınca Bakanlık tarafından eğitim yapılacağı bildirilmektedir.

 25. işletme 3.sınıf ögrencisiyim bu belgeyi alamam mı yada ne yapmalıyım

 26. İşletme bölümü mezunları bu belgeyi alamaz.

 27. merhaba bu belge ne gibi artılar sağlar iş olanakları nedir?teşekkürler

 28. Öncelikle yazınız için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 29. gıda teknikeri bu belgeyi alabiliyormu ? başvuruya gittigimde hayır dediler bi bilginiz varmi

 30. Bu eğitimi ön lisans düzeyinde sağlıkçılar alabiliyor. Dolayısıyla gıda teknikerleri alamıyor.

 31. Bu eğitimin bu yıl yapılması planlanan belirlenmiş bir tarih var mı?

 32. Şuan bir tarih yok. Siz bulunduğunuz ildeki Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı veya Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğüne Başvuru dilekçesi bıraktıysanız onlar yeterli başvuru sağlandığı taktirde eğitim tarihini size bilireceklerdir. Zaten belli olunca bizler de buradan duyuracağız.

 33. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için..

 34. yeni eğitim taarihi 25-30 mart 2013 de ankarada olduğu söyleniyor

 35. server ınız neden hatalı bakanlıktan onay alınmadımı, gecen cuma ılanınız yaynlanmıstı 2013 yılı ıcın ılanı gerı cektınız,server hata verıyor sebebi nedi

 36. daha kesinleşmedi yani.. kurs tarihi?

 37. Biz eğitim tarihi yayınlandı diye bir ilan yayınlamadık. Bir takipçimiz yorum olarak bir duyumunu paylaştı. Henüz net bir tarih söz konusu değil.

 38. Henüz net bir tarih yok.

 39. merhaba ilaç sektöründe 6 yıldır çalışmaktayım üretim alanında biyosidal ürünlerde üretilmekte.bu sertifikayı almam gereklimidir sizce işime yarar mı ?teşekkürler

 40. Mesul müdürlük yapmak istiyorsanız bu belge olmadan yapamazsınız.

 41. on lisans saglıkcılarla mesul mudurlugun n alakası var onca muhendis issizken bakanlık onlisans saglıkcilara sans taniyor cok anlamsiz ve gereksiz hicbir muhendislik egitimi almamis kisilerin bu denli sorumluluk sahibi olmasi mantiksiz ve gereksiz..

 42. ben manisada bir ilaçlama şirketi kuruyorum ilaçlama sertifikası olan bir kimya mühendisi ile anlaşıyorum yalnız kişi ankarada ve orda yaşıyor manisada bana belgesini kiralaya bilirmi ben işlemleri noterden yetki alarak kendim yürütebilirmiyim ?

 43. Resmi işlerinizi mesul müdürün yürütmesi gerekir. Noterden alınan yetki ile size bunu devredemez. Herhangi bir sorunla karşılaşmamanız adına bulunduğunuz ilden biriyle anlaşmanız yararlı olabilir.

 44. Şükran Çınardal

  Merhaba ben kocaeli üniversitesi kültür mantarı yetiştiriciliği mezunuyum(önlisans) ilaçlama firmasında meshul müdürlük yapabilirmiyim.mantar ve tarım ilaçlaması dersleri aldık.

 45. Mesûl müdürlük için Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczacı, Kimyager, Mühendis (Kimya, Ziraat, Çevre, Gıda, Su Ürünleri), sağlık alanında en az önlisans mezunu veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olunması zorunludur. Dolayısıyla siz bu alanda mesul müdürlük yapamazsınız.

 46. Biyosidal mesul müdür bir firmada ne kadar ücretle çalışıyor?Fiyat aralığı nedir?Bilğilendirimisiniz?

 47. Ziraat Yüksek Mühendisi Mutlu UÇAR

  Yaptığım yorum yayınlanmamış sebebini öğrensem. Ve cvp verilmediği sürece kendi mi haklı görecem sizleride diğer kurumlar gibi insanların umut dünyaları ile oynayan sahtekarlarla bir tutmak zorunda kalacam ve sosyal paylaşım sitelerinde sizlerinde verdiğini iddaa ettiği belgelerin hiçbir şekilde tanınmadığını anlatmak zorunda kalacağım…

 48. Sayın Uçar. Yorumunuz 05.06.2013 tarihinde yayınlanmış ve aynı tarih de cevap da verilmişti. Galiba gözünüzden kaçtı. (Çünkü daha önceki yorumunuzu bu konuya değil https://etkinkimyagerler.wordpress.com/2013/01/28/biyosidal-urunler-mesul-mudurluk-egitimi-basvurulari-basladi/ linkteki duyuruya yapmıştınız.) Biz Etkin Kimyagerler olarak hiç bir şekilde eğitim düzenlemiyoruz. Meslektaşlarımızın katılabileceği, mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri eğitimlerin duyurusunu yapıyoruz. Bir çok meslektaşımız bu sayede eğitimlerden haberdar olabiliyor. Katılıp katılmamak, eğitimin kalitesine güvenip güvenmemek katılımcının inisiyatifindedir. Kaldı ki sizin eleştiride bulunduğunuz eğitim (Yorum yaptığınız eğitim Biyosidal Ürünler Mesul Müdürlük Eğitimi) Sağlık Bakanlığının düzenlemiş olduğu bir eğitimdir. Bu konuda başka hiç bir kurum veya kuruluş eğitim düzenleyemiyor zaten.

%d blogcu bunu beğendi: