Biyosidal Ürünler Mesul Müdürlük Eğitimi Başvuruları Başladı


25-30 Mart 2013 Tarihleri Arasında Mesul Müdür Eğitimi Düzenlenecektir.

mosquitoİlaçlama şirketi kurmak isteyen veya mesul müdürlüğünü yapmak isteyen meslektaşlarımızın bu eğitime katılması gerekmektedir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı’nca; Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 25-30 Mart 2013 tarihleri arasında Ankara İlinde mesul müdür eğitimi düzenlenecektir.Konu ile ilgili olarak FTS Tur Turizm Hizm. Ltd. Şti. ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Firmanın iletişim bilgileri aşağıda belirtilmektedir.

Kayıt yaptırmak için aşağıdaki web sitesi linkini tıklayınız: http://www.ftsturizm.org/mesul

Eğitime katılacakların kayıt sırasında aşağıdaki belgeleri yanlarında getirmeleri zorunludur.

Belgeleri eksik olanlar kesinlikle eğitime alınmayacaktır.

1. Sağlık Müdürlüğüne ücret ödendiğine dair dekontun aslı.

2. Diplomanın onaylı örneği veya geçici mezuniyet belgesinin aslı (Orjinal diploma fotokopisi ile birlikte getirildiği takdirde noter onayına gerek yoktur)

3. T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

4. 2 adet vesikalık fotoğraf. (Son 1 yıla ait)

Eğitime Katılabilecek Meslek Grupları:

 Halk Sağlığı Alanında Haşereler Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında yönetmeliğin 8.maddesine göre;   (15/10/2005 tarih ve 25967 sayı ile değişik) İşyeri faaliyette olduğu sürece bir mesul müdür bulunması zorunludur. Mesûl müdür sadece bir işyerinde mesûl müdürlük görevini üstlenebilir. . Mesûl müdürlük için Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczacı, Kimyager, Mühendis (Kimya, Ziraat, Çevre, Gıda, Su Ürünleri), sağlık alanında en az önlisans mezunu veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olunması zorunludur. İşyeri sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomayı haiz ise kendisi de mesûl müdürlük yapabilir.

Mesul müdürün görevleri şunlardır:

a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,

b) İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

c) Ekip sorumlularını eğitmek,

İşyerinin işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan bütün değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,

d) Görevine son verilen veya ayrılan personelin izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,

e) Çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

f) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,

g) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

h) Atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlamak,

i)  İşyerinde bulundurulması zorunlu malzemeleri kontrol ve temin etmek,

j) Çalışan personelin gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak yaptırmak,

k) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce tanımlanacak diğer görevleri yerine getirmek.

l) (15/10/2005 tarih ve 25967 sayı ile ve31.07.2009 /27305    ilave) Başka bir ilde geçici olarak, seyyar araç ve gereçlerle ilaçlama yapılması durumunda, gidilen ilin Müdürlüğüneilaçlama yapılmadan 2 iş günü öncesinden  Ek-1 formunun bir örneğini dilekçe  ekinde bildirmek.

Mesûl müdür, işyerinin işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.

(15/10/2005 tarih ve 25967 sayı ile değişik) Mesûl müdürün işyerindeki görevinden herhangi bir sebeple ayrılması durumunda, bu husus işyeri sahibi tarafından en geç bir ay içerisinde yeni mesûl müdüre ait işe giriş belgesi ile birlikte Müdürlüğe bildirilmek zorundadır. Mesûl müdürün yıllık izin veya mazeret iznine ayrılması durumunda, geçici olarak ekip başlarından bir tanesi mesûl müdür olarak görevlendirilir ve bu durum bir dilekçe ile Müdürlüğe bildirilir.

Eğitim Fiyatları

Tek kişilik odada konaklamalı: Günlük 190 TL

Çift Kişilik odada tek kişi konaklamalı: Günlük 160 TL

Konaklamasız eğitime katılı: Günlük 80 TL

Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Biyosidal Ürünler yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

About these ads

etkinkimyagerler hakkında

Etkin kimyagerler projesi, mesleki haklar için çalışan kimyagerlerin oluşturduğu meslektaşlık hareketi olarak geliştirilen bir sorumluluk projesidir. Etkin kimyagerler olarak tüm kimyagerleri bir araya getirerek; mesleki sorunların çözümü ve uluslararası standartlarda yer alan hakların hayata geçirilmesi için çalıyoruz. Etkin Kimyagerler olarak; tüm siyasi görüşlerden bağımsız olarak ETKİN KİMYAGER paydası altında bir araya gelmek amacındayız.

28 Ocak 2013 tarihinde Duyurular içinde yayınlandı ve , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. 14 Yorum.

 1. merhaba,bu eğitimi almamızın bize ne gibi faydası olucak nerelerde kullanabiliriz çalışma imkanları nasıl nerelerde çalışabiliriz teşekkürler.

 2. Haşere ilaçlama firması açabilir, mesul müdürlüğünü yapabilirsiniz. Ayrıca bu ilaçların üretimini yapan firmalarda mesul müdürlük yapabilirsiniz.

 3. Otelde kalmasak kursa katilim ucreti 480 tl mi odicez?

 4. Yoksa 60 tl mi odicez?

 5. Kayıt için son gün olarak belirli bir tarih var mı?

 6. Otelde kalmazsanız günlük 80 lira ödeyeceksiniz.

 7. Eğitim Fiyatları

  Tek kişilik odada konaklamalı: Günlük 190 TL

  Çift Kişilik odada tek kişi konaklamalı: Günlük 160 TL

  Konaklamasız eğitime katılı: Günlük 80 TL

 8. Eğitim sitesinde son tarih belirtilmemiş, fakat kontenjan dolduğunda bitiyor.

 9. Sağlık önlisans yapmış kişiler bu mesul müdürlük programına dahil olabilirler mi ? Yani 2 yıllık bölüm bitiren biri mesul müdür olabilir mi?

 10. Mesûl müdürlük için Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczacı, Kimyager, Mühendis (Kimya, Ziraat, Çevre, Gıda, Su Ürünleri), sağlık alanında en az önlisans mezunu veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olunması zorunludur. İşyeri sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomayı haiz ise kendisi de mesûl müdürlük yapabilir. Bu durumda sağlık alanında olmak kaydıyla 2 yıllık bölüm bitirenler mesul müdürlük yapabilir.

 11. Ziraat Yüksek Mühendisi Mutlu UÇAR

  Madde 27 der ki; “Mesul Müdür eğitimi beş günden az on günden çok olmamak üzere Ek-8 deki ders içeriğine göre asgari kırk saat olarak Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.” Buna dayanarak sizin kurumunuz Genel Müdürlük mü oluyor onu anlayamadım. Bu kursu verme yetki belgenizi de görebilsek iyi olurdu. Genelde birçok kurs ve eğitim düzenleyen firmalar verdikleri belgelerin geçerliliği hakkında kendilerine oldukça güvendikleri halde kurs bitiminde alınan belgenin bakanlık ve yetkili kurumlarında hiçbir geçerliliği olmadığına bizzat şahit oldum. Yine aynı hataya düşmek istemiyorum. Bilgilendirirseniz memnun olurum kolay gelsin…

 12. Bu duyuruyu herhangi bir kurum veya dernek düzenlemiyor. Bizzat Sağlık Bakanlığının düzenlemiş olduğu eğitimin duyurusudur. Zaten tarihi geçmiş bir duyurudur. Sağlık Bakanlığı konaklama ve eğitim organizasyonu için özel bir şirketle anlaşmıştır. Fakat eğitimler Sağlık Bakanlığına aittir.

 13. 2013’te bir daha eğitim ve sınav düzenlenecek mi? Yoksa talep üzerine mi düzenleniyor. Teşekkürler

 14. Eğitimler talep üzerine düzenleniyor. Genelde yılda 1 kez düzenlenmektedir. Belli olmaz ama 2013’de bir eğitim daha aşırı bir talep olmazsa düzenlenmez.

%d blogcu bunu beğendi: