Blog Arşivleri

Haşere İlaçlama Alanında Mesul Müdürlük Eğitimi


Biyosidal Ürünlerin Kullanımı Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 11-15 Haziran 2012 tarihleri arasında Mesul Müdür Eğitimi Ankara’da yapılacaktır.

Talep yoğunluğu nedeniyle ikinci kez 11-15 Haziran 2012 tarihleri arasında  mesul müdür eğitimi yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER ve YAPILMASI GEREKENLER

Eğitime katılacakların kayıt sırasında aşağıdaki belgeleri yanlarında getirmeleri zorunludur.

Belgeleri eksik olanlar kesinlikle eğitime alınmayacaktır.

1. Sağlık Müdürlüğüne ücret ödendiğine dair dekontun aslı.

2. Diplomanın onaylı örneği veya geçici mezuniyet belgesinin aslı (Orjinal diploma fotokopisi ile birlikte getirildiği takdirde noter onayına gerek yoktur)

3. T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

4. 2 adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıla ait )

Kayıtlar www.ftsturizm.org/mesul  adresinde Kayıt bölümünden yapılabilir. Kayıt yaptırmak için web sayfasındaki kayıt formu doldurulmalıdır. Kaydınızın gerçekleşebilmesi için belirtilen banka hesap numaralarına ödemeyi yapmanız ve ödemeyi yaptığınıza dair dekontu   nurcan@ftsturizm.com veya 0 312 439 68 02 nolu faksa bildirdikten sonra kaydınız gerçekleşmiş olacaktır.Ayrıntılı bilgi için aşağıda iletişim bilgileri  bulunan Nurcan ERGİN ile iletişime geçebilirsiniz.

Konaklama

İki Kişilik Odada Kişi Başı Günlük       :   150 TL

Tek Kişilik Odada Kişi Başı Günlük      :  185 TL

Toplantıya Katılım Kişi Başı Günlük     :   70 TL

OTEL BİLGİLERİ

Toplantı Oteli         : İÇKALE OTEL

Adres                    : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 89 Maltepe / ANKARA

Tel                       : 0 312   231 77 10

Faks                     : 0 312   230 61 33

Web Adresi            : www.ickale.com

İÇKALE OTEL’e ulaşmak için gerekli bilgileri www.ftsturizm.org/mesul  sitesinde bulabilirsiniz.

Banka Bilgileri

HESAP ADI       :    FTS TURİZ

BANKA  ADI      :    GARANTİ BANKAS

ŞUBE              :    YILDIZ ŞUBESİ

HESAP  NO      :    6297917

ŞUBE  KODU    :    408

IBAN              :    TR40 0006 2000 4080 0006 2979 17

FTS TUR TURİZM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

İrtibat için:

NURCAN ERGİN       0 530 406 60 11 / 0 312 439 68 04 – 05

nurcan@ftsturizm.com

Sağlık Bakanlığı Haşerelere Karşı İlaçlama Mesul Müdürlük Eğitimi


Biyosidal Ürünlerin Kullanımı Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 21-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında Mesul Müdür Eğitimi Ankara’da yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER ve YAPILMASI GEREKENLER

Eğitime katılacakların kayıt sırasında aşağıdaki belgeleri yanlarında getirmeleri zorunludur.

Belgeleri eksik olanlar kesinlikle eğitime alınmayacaktır.

1. Sağlık Müdürlüğüne ücret ödendiğine dair dekontun aslı.

2. Diplomanın onaylı örneği veya geçici mezuniyet belgesinin aslı (Orjinal diploma fotokopisi ile birlikte getirildiği takdirde noter onayına gerek yoktur)

3. T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

4. 2 adet vesikalık fotoğraf. ( Son 1 yıla ait )

Eğitime Katılabilecek Meslek Grupları:

 Halk Sağlığı Alanında Haşereler Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında yönetmeliğin 8.maddesine göre;   (15/10/2005 tarih ve 25967 sayı ile değişik) İşyeri faaliyette olduğu sürece bir mesul müdür bulunması zorunludur. Mesûl müdür sadece bir işyerinde mesûl müdürlük görevini üstlenebilir. . Mesûl müdürlük için Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczacı, Kimyager, Mühendis (Kimya, Ziraat, Çevre, Gıda, Su Ürünleri), sağlık alanında en az önlisans mezunu veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olunması zorunludur. İşyeri sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomayı haiz ise kendisi de mesûl müdürlük yapabilir.

Mesul müdürün görevleri şunlardır:

a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,

b) İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

c) Ekip sorumlularını eğitmek,

İşyerinin işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan bütün değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,

d) Görevine son verilen veya ayrılan personelin izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,

e) Çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

f) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,

g) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

h) Atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlamak,

i)  İşyerinde bulundurulması zorunlu malzemeleri kontrol ve temin etmek,

j) Çalışan personelin gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak yaptırmak,

k) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce tanımlanacak diğer görevleri yerine getirmek.

l) (15/10/2005 tarih ve 25967 sayı ile ve31.07.2009 /27305    ilave) Başka bir ilde geçici olarak, seyyar araç ve gereçlerle ilaçlama yapılması durumunda, gidilen ilin Müdürlüğüneilaçlama yapılmadan 2 iş günü öncesinden  Ek-1 formunun bir örneğini dilekçe  ekinde bildirmek.

Mesûl müdür, işyerinin işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.

(15/10/2005 tarih ve 25967 sayı ile değişik) Mesûl müdürün işyerindeki görevinden herhangi bir sebeple ayrılması durumunda, bu husus işyeri sahibi tarafından en geç bir ay içerisinde yeni mesûl müdüre ait işe giriş belgesi ile birlikte Müdürlüğe bildirilmek zorundadır. Mesûl müdürün yıllık izin veya mazeret iznine ayrılması durumunda, geçici olarak ekip başlarından bir tanesi mesûl müdür olarak görevlendirilir ve bu durum bir dilekçe ile Müdürlüğe bildirilir.

 Kayıt için:http://www.ftsturizm.org/mesul/index.html adresi kullanılacaktır.

Eğitim Fiyatları

Tek kişilik odada konaklamalı: Günlük 185 TL

Çift Kişilik odada tek kişi konaklamalı: Günlük 150 TL

Konaklamasız eğitime katılı: Günlük 70 TL

Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Biyosidal Ürünler yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

%d blogcu bunu beğendi: